28 december 2011

Gelukkig Nieuwjaar

'n Gelukkig en voorspoedig 2012,

ondanks de slechte vooruitzichten...

22 december 2011

Afwachten

Gisteren is m'n medisch dossier met de resultaten van alle volgens de checklist van het Deutsches Herzzentrum München vereiste pre-operatieve onderzoeken naar het DHM gestuurd.

Het heeft allemaal langer geduurd dan m'n cardioloog en ik aanvankelijk verwachtten, dit omdat bleek dat enkele behandelingen nodig waren door tandarts en kaakchirurg om ontstekingen in m'n gebit en kaak te verwijderen.

De medici hebben naar mijn gevoel goed en vlot werk verricht. Echter, over het tempo waarin m'n zorgverzekeraar werkt ben ik minder tevreden. Nog steeds laat de machtiging voor de hartoperatie in het DHM op zich wachten. Met een kunstgreep ('k laat nu nog even in het midden wat deze inhoudt) kon ik de medische dossiers versneld naar München laten sturen, zodat ik op korte termijn uitsluitsel krijg over de hartoperatie en de termijn waarop dit kan gebeuren. Zelf verwacht/hoop ik dat dit in de loop van januari zal zijn.

Het voelt nu als een wat vreemde en onwezenlijke periode: afwachten tot we, d.w.z. m'n vrouw en ik, kunnen afreizen naar München. Natuurlijk denk ik er niet constant aan, maar ik ben mij wel voortdurend bewust van de komende majeure ingreep op m'n lijf. Gelukkig zie ik er niet tegen op en heb het volste vertrouwen in de goede afloop. 'k Denk er soms wel aan hoe het zal voelen als na de herstelperiode m'n conditie beter zal worden dan die nu is :-)

't Betekent natuurlijk niet dat we alleen maar afwachten en verder niks doen. Het leven gaat gewoon door en we hebben het druk gehad met de voorbereidingen voor de reis naar en het verblijf in München. Wat nemen we mee in de koffer, hoe reizen we en hoe kunnen we op tijd de reis en het hotel -bij voorkeur in de buurt van het DHM- boeken? Hoe houden we contact met familie, vrienden en buren? En hoe regelen we de terugreis?
Al met al houden we rekening met een verblijf van 2 weken in München.

Wij zijn niet bepaald door de wol geverfde globetrotters. Toch hebben we ons goed kunnen voorbereiden met gezond boerenverstand, nuttige tips van anderen en zoeken op internet. Uiteindelijk hebben we gekozen voor comfortabel en snel reizen per trein, een paklijst gemaakt, een 13" MacBook Air gekocht voor de communicatie met het thuisfront, en in overleg met onze bank onze betaalmogelijkheden uitgebreid en ook grondig gecontroleerd of die goed functioneren.

Ruim een week geleden bereikte m'n vrouw de pensioengerechtigde leeftijd, wat automatisch het einde betekende van haar dienstbetrekking bij de provincie Groningen. De feestelijkheden rondom het afscheid van haar collega's duurden 2 dagen en waren zeer geslaagd!

Verbazingwekkend hoeveel administratieve en financiële zaken moeten worden geregeld voor en na 'n pensionering!

Meer dan al dat geregel voor hartoperatie en pensionering was het weer de grote beperkende factor voor het fietsen. De trefwoorden: mist, dichte mist, verraderlijk glad, guur en nat, somber, donker en druilerig. Zelfs velomobilisten elders in het land hadden er last van…

De laatste dagen is het weer gelukkig wat beter en kan ik af en toe 'n paar fietskm's bij elkaar scharrelen op de roei3wieler, soms met een bleek winterzonnetje er bij. Veel stelt het niet voor, maar het is heerlijk om buiten te zijn!

Het is opvallend dat ik nu wèl voldoende spierarbeid lever om m'n lijf warm te stoken met de restwarmte daarvan. Vorig jaar was dat wel anders! Ik schrijf dit toe aan m'n dagelijkse inname van zinksupplement. Zink speelt een belangrijke rol bij ondermeer de energiehuishouding van de spiercel.
Bij temperaturen van 3-6 ºC blijf ik nu, voldoende maar niet overdreven aangekleed, veel gemakkelijker warm en de elektrische voetenwarmers heb ik nog niet nodig gehad.

20 november 2011

Onder het mes in München en zeg nooit "nooit"

M'n huisarts bleek zeer geïnteresseerd in het verdere verloop en m'n cardioloog werkt van ganser harte mee om m'n lekkende mitralisklep in München te laten repareren. Het eerste wat hij deed was m'n zorgverzekeraar vragen om een machtiging hiervoor. Vervolgens stuurde hij mij weer op pad voor nog 'n paar medische onderzoekingen. De Duitse checklist voor pre-operatieve medische onderzoekingen is namelijk wat uitgebreider dan wij ten onzent hanteren voor hartoperaties. Zo volgde ondermeer een uitgebreid gebitsonderzoek door m'n tandarts, waarvan de bevindingen prompt aanleiding gaven tot enkele noodzakelijk ingrepen door tandarts en kaakchirurg. Natuurlijk leidt dit tot vertragingen: pas op 28 november a.s. kan ik bij de kaakchirurg terecht voor een apexresectie aan de distobuccale radix van element 26 en een orthopantomogram (OPG).

Als dit alles voltooid is kan m'n medisch dossier naar het Deutsches Herzzentrum München en kunnen m'n cardioloog en de hartchirurg(en) aldaar overleggen hoe dit varkentje te wassen.

Zeg nooit "nooit"
Er zijn natuurlijk ook andersoortige voorbereidingen nodig. Dat was de oorzaak dat we op twee punten onze principes moesten prijsgeven:
* onze auto is nu voorzien van winterbanden, hoewel we tot voor kort er heilig van overtuigd waren dat we best zonder konden. Maar deze winter kunnen we worden gedwongen om de auto te gebruiken onder min of meer winterse omstandigheden;
* en nee, liever geen laptopje meer, zo dacht ik nog tot twee weken geleden. Maar nu telt ons huishoudentje maar liefst 4 computers, met een MacBook Air 13" als laatste aanwinst. Heel mooi mesjientje trouwens en prima geschikt om "onderweg" te mailen en online vliegtickets en hotels te boeken.

Natuurlijk zijn het spannende tijden en daarom ben ik niet altijd in m'n gewone doen. Soms wat rusteloos en gespannen en soms kan ik mij slecht concentreren. Maar ertegen opzien, daar is tot nog toe gelukkig geen sprake van!

Gelukkig werkt het weer eindelijk mee. Er is wat zon en een combinatie van temperaturen van ruim boven 0 graden en nauwelijks wind. Dat maakt een ommetje roeifietsen tot een feest, ook omdat het bijzondere karakter van het veenkoloniale landschap treffend wordt benadrukt door het warme licht van de laagstaande zon!
En af en toe een mooi concert in Groningen zorgt eveneens voor de noodzakelijke ontspanning.

Occupy Wallstreet
Natuurlijk volg ik de belangrijkste ontwikkelingen van deze beweging. Het doet mij goed te lezen dat in de USA de Occupy-beweging de politieke agenda en de maatschappelijke opinie over inkomensongelijkheid en de heersende plutocratie beïnvloedt. Nu maar hopen dat dit doorzet, ook in ons Europa en dat het vrijgevochten marktdenken en casinokapitalisme hierdoor de voet wordt dwarsgezet.

Het valt mij op dat de gevestigde maatschappelijke instituties bij ons in dezen bijna alle met de mond vol tanden staan. De zegslieden van kerken -vooral de Protestantse Kerk in Nederland, de vakbonden en de linkse politieke partijen zijn vooralsnog sprakeloos. Maar dat is niets nieuws: als het erop aankomt blijken dergelijke instituties maar al te vaak verstoken van alertheid, durf en daadkracht.
Laf en gemakzuchtig is misschien een betere omschrijving...

04 november 2011

Onder het mes, maar waar?

'k Wil iedereen bedanken voor haar/zijn bemoedigende woorden en morele steun voor de hartoperatie die ik moet ondergaan.

De slokdarmecho werd op 25 oktober uitgevoerd en de hartkatheterisatie op 2 november. Het eerste wees uit dat de mitralisklep inderdaad lek is, en het tweede liet zien dat m'n aders naar en bij het hart geen afwijkingen vertonen. Bijkomende werkzaamheden zoals het aanbrengen van bypasses lijken derhalve niet aan de orde :-)

Deze constateringen maakten een veel gerichter zoeken op internet naar mitralisklep reparaties mogelijk en daar heb ik heel wat interessante vondsten gedaan. 'k Zal de lezer van dit weblog niet vermoeien met details en alleen de hoofdlijnen weergeven zoals ik ze op dit moment zie.

Er zijn twee operatietechnieken:
  1. de klassieke openhartoperatie, waarbij het borstbeen in de lengte wordt doorgezaagd om toegang tot en zicht op het hart te krijgen.
  2. de minimaal invasieve operatie waarbij meestal de ribbenkast intact wordt gelaten en toegang tot het hart wordt verkregen door kleine incisies in de borstkas. De operatie wordt verricht met zeer kleine instrumenten die met een geavanceerde afstandsbediening -ook wel een operatierobot genaamd- worden bestuurd. Overzichtelijke informatie (in het Engels) staat op de webpagina Cardiothoracic Treatment Options. De werkwijze wordt beschreven op da Vinci® Mitral Valve Repair.
In Nederland lijkt het repareren van de mitralisklep met robotchirurgie nog niet te gebeuren, al gebruiken de Isala klinieken in Zwolle al een da Vinci-robot voor andere operaties. Wel zijn de Isala klinieken van plan in 2012 de robotchirurgie te gaan gebruiken voor mitralisklepreparatie.

In het buitenland is robotchirurgie op meer plaatsen in gebruik dan in Nederland. Een indicatie hiervoor geeft de Surgeon Locator. Zoekt men op "hospitals" in een land, dan levert Nederland 13 ziekenhuizen op (dubbele vermeldingen als 1 geteld) en Duitsland 42, waaronder een tweetal in München.

Tijdens onze vakanties in Bayern zijn wij meermalen het Deutsches Herzzentrum München gepasseerd, als we over de Nymphenburger Strasze naar het slot Nymphenburg fietsten. Daar is men gespecialiseerd in "minimal invasive, rekonstruktive und interventionelle Behandlung von Herzklappen". De mitralisklepreparatie wordt hier bij voorkeur met een minimaal invasieve operatietechniek uitgevoerd.

Alles overziend (waarbij ik ook belangrijke overwegingen heb betrokken die ik niet heb vermeld) kom ik tot de voorlopige conclusie dat het zeer de moeite waard is om in München te vernemen of mijn situatie minimaal invasieve mitralisklepreparatie mogelijk maakt. Zo ja, dan zie ik er ook geen been in om in München te worden geopereerd. Wij kennen de stad goed en voelen daar ons altijd zeer prettig en volkomen op ons gemak. München is zo langzamerhand ons tweede "thuis" geworden: volgend jaar gaan we daar voor de 20ᵉ keer heen.

Dat betekent dus: overleg met m'n huisarts en cardioloog, en ziektekostenverzekeraar. Weer werk aan de winkel :-)

Het blijven interessante tijden…

Fietsen

Van fietsen is in oktober niet veel terecht gekomen. Het bijhouden van m'n conditie deed ik vooral in onze tuin, waar een 8-tal plantvakken groot onderhoud kreeg, en de aangrenzende plantvakken eveneens werden aangepast. Ruim 200 nieuwe vaste planten zijn de grond ingegaan, een paar heesters zijn naar een andere plaats in de tuin verhuisd en er zijn heesters verwijderd en afgevoerd dan wel weggegeven aan onze buren. Het was heerlijk werken dankzij het mooie herfstweer en de schitterende herfstkleuren, die ook in onze tuin volop aanwezig waren.

M'n fietskm's in oktober zijn derhalve beperkt gebleven tot een schamele 252 km:
RANS Dynamik Pro 58 km;
roeifietsen 194 km.
Toch ben ik daar dik tevreden mee :-)

Met Derk Thijs in Middelburg en m'n fietsenmaker in Zuidlaren heb ik afgesproken dat m'n roeifietsen in Middelburg een grondige onderhoudsbeurt krijgen en van de nieuwste technische details worden voorzien. M'n fietsenmaker zorgt voor het transport van m'n roeifietsen van ons huis naar Middelburg en vice versa. Dat alles zal gebeuren zodra ik weet wanneer ik voor de hartoperatie word opgenomen. Die roeifietsen zullen heel belangrijk zijn voor m'n revalidatie en moeten daarom in een onberispelijke conditie verkeren :-))

De technische details betreffen nieuwe, speciaal geprepareerde Dyneema kabels met een langere levensduur, en aanpassen van snek en revolverring waardoor het omdraaien of verwisselen van de aandrijfkabel veel gemakkelijker wordt.
Vooral dat verwisselen van de aandrijfkabel, da's voor mij nog steeds een geweldige crime. Dat gepeuter van zo'n dik touw door 'n klein gaatje... 't Gaat bij mij alleen thuis goed: ik reserveer daarvoor minimaal 1 dagdeel en de telefoon wordt uitgezet. Min of meer de noodtoestand dus...

15 oktober 2011

Onder het mes

Maar eerst even het 'kleine leed'

Eindelijk gaat het de goede kant op met m'n (veronderstelde) zenuw- en spierblessures. 't Schoot vooral goed op nadat ik Perskindol Active gel ging gebruiken op de meest pijnlijke plekken.
Perskindol lijkt mij een moderne versie van Tijgerbalsem en Rightbone, met de voordelen van *niet vet, *gemakkelijk aan te brengen, *trekt snel in en *stinkt niet 'n uur in de wind.

Het is bekend dat mensen meer vertrouwen hebben in de werkzaamheid van medicijnen als ze vies smaken. Misschien dat daarom de klassiek-chinese Tijgerbalsem en Rightbone zo vaak worden genoemd? 't Zijn inderdaad smeersels die de pot uit stinken!

Occupy Wallstreet
Bijna alle kranten, m.u.v. de lokale sufferdjes, melden op de voorpagina nieuws dan wel beschouwingen over de Occupy Wallstreet bewegingen in diverse landen. Ten onzent zijn in Den Haag en Amsterdam demonstraties gepland. Zal dit de politici en bestuurders wakker schudden?

Onder het mes
Gisterochtend had ik de gebruikelijke jaarlijkse controle door de cardioloog. Een hartecho en fietstest zijn standaardonderdelen, hoewel op mijn verzoek de fietstest dit keer is vervallen wegens m'n blessures.
Het moest er een keer van komen, en gisteren was het zo ver: de ontwikkelingen aan m'n hart -'k heb last van een lekkende mitralisklep (prolaps)- zijn nu in het stadium dat reparatie van de mitralisklep d.m.v. een openhartoperatie raadzaam is. Zonder zo'n ingreep zal de toestand van m'n hart verder verslechteren en tenslotte onherstelbaar worden.
Met m'n cardioloog heb ik de pro's en contra's uitvoerig besproken en heb ik besloten zijn advies op te volgen.

De voorbereidende onderzoeken zijn direct begonnen en een drietal onderzoeken konden direct worden uitgevoerd. Maandag a.s. kan ik afspraken maken voor een slokdarmecho en een hartkatheterisatie.

Als de resultaten van de onderzoeken bekend zijn kunnen we in concrete termen praten over de hartoperatie en misschien een keuze maken voor het ziekenhuis waar dit zal gebeuren.

Het zijn interessante tijden...

10 oktober 2011

Oproep om in opstand te komen

De ontwikkelingen gaan snel!

Afgelopen dagen vernamen wij vol onbegrip en ergernis de berichten dat Sarkozy en Merkel alweer plannen hebben om de banken te redden -natuurlijk op kosten van de belastingbetaler- en we worden vandaag op onze wenken bediend: een heuse oproep om in opstand te komen:
Da wird es Zeit, dass auch in Deutschland Bürger auf die Straße gehen und so die Parteien zum Umdenken zwingen. Nicht, um den Kapitalismus abzuschaffen, sondern um ihn zu reformieren: weniger Einfluss der Finanzmärkte. Schranken für Banken, damit sich die Geldhäuser mehr um Kredite kümmern als um Derivate. Und: eine gerechte Verteilung der Krisenkosten. Dass die Deutsche Bank bis vor kurzem einen Rekordgewinn für dieses Jahr plante, während die Regierung neue Milliardenlasten schultern musste, sagt viel aus.

08 oktober 2011

IMF en blessures :-(

Nee, er is geen direct verband tussen het Internationaal Monetair Fonds en m'n blessures op dit moment, maar beide zijn wel onderwerp van deze posting.

IMF studie steunt de 99%
Door een artikel op de site van de Süddeutsche, Von der dunklen Macht der Wall Street, werd ik geattendeerd op een recent onderzoek van het IMF. Dit onderzoek, Making Friends, wijst uit dat de lobby van de financiële sector zeer effectief is om regulering van die sector door de overheid tegen te houden.

Een in wezen triest verhaal, temeer omdat niet alleen in de USA maar wereldwijd politici niet de moed hebben om de financiële sector aan banden te leggen, maar zich beperken tot een twijfelachtige vorm van symptoombestrijding, te weten het nationaliseren van de verliezen die deze sector door riskante speculaties heeft geleden en nog steeds lijdt.

Zelfgemaakte blessures :-(
Ik zit nu bijna 2 weken op de (figuurlijke) blaren als gevolg van blessures in bil- en beenspieren die ik mijzelf heb bezorgd :-(

Dat zit zo. Zondag bijna 2 weken geleden heb ik zo'n 60 km gefietst op m'n Dynamik Pro met een zadel dat misschien zo'n 3-6 mm te hoog en ca. 2 graden te horizontaal was afgesteld. 'k Had niet het gereedschapje bij mij om dat gemakkelijk te corrigeren, zodat ik min of meer dacht: 'ach, laat maar, zo erg is dat ook weer niet'.

Het fietste wel tamelijk ongemakkelijk en in de loop van diezelfde zondagavond begon vooral m'n linkerbil branderig pijnlijk te worden, met een uitstraling naar het linkerbeen. Aanvankelijk dacht ik aan een spontaan optredende hernia, later een dito ischias. (Heel lang geleden -misschien al 20 jaar- heb ik namelijk ook zo'n ischias aanval gehad die na ca. een week vanzelf weer verdween.) In de loop van de week werden de symptomen wat minder, zodat ik zondag een week geleden weer ging fietsen, voor een groot deel over bospaadjes.

De stand van 't zadel was inmiddels gecorrigeerd en we ragden vrolijk en ongeremd -natuurlijk voorzover onze leeftijden dat toelieten- door de bossen tussen Appelscha en Dieverbrug. Enfin, de branderige pijn in m'n beide bilspieren en de even pijnlijke uitstraling, nu naar beide benen -vooral de achterkant van de bovenbenen- werd 's avonds tamelijk ondragelijk en ik kon alleen maar zitten of liggen na een paar pijnstillers ingenomen te hebben. Dit heeft de hele week geduurd, verminderde maar heel langzaam en is nog niet helemaal verdwenen.

De verschillende effecten en locaties van die spierpijnen brachten mij tot het inzicht dat ik mijzelf blessures heb toegebracht. Ik kijk er nu als volgt tegen aan: de eerste keer heb ik door het te hoge zadel m'n bilspieren inclusief een deel van de Ischias zenuw, geblesseerd, en de tweede keer heb ik er nog een schepje bovenop gedaan door m'n bil- en beenspieren flink te overbelasten.

Eigen schuld, dikke bult :-((

Voorlopig maar rustig aan doen, en kleine stukjes fietsen op mtb en roets in de hoop dat deze matige inspanningen de genezing van spieren en zenuwen zal bevorderen. Lukt dat niet, dan moet ik toch maar naar de huisarts.

04 oktober 2011

Wij zijn allen kapucijnapen (2)

(Het eerste deel is hier te vinden)

't Mag als bekend verondersteld worden dat de middenklasse (de mensen dus, niet de auto's) het bepaald niet gemakkelijk heeft in het rijke Westen. Bijna overal staat dit socio-economisch segment onder druk door achterblijvende groei, ja zelfs door daling, van het besteedbaar inkomen per huishouden. Vooral in de USA heeft deze trend een grote omvang gekregen, en is het onderwerp van bijv. Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer -- and Turned Its Back on the Middle Class.

Onlangs kwam ik een infographic tegen die heel duidelijk de teloorgang van de Amerikaanse middenklasse weergeeft.

Omdat deze infographic zo interessant is, heb ik 'm hier opgenomen. De groeiende inkomensongelijkheid in de USA wordt wel heel treffend weergegeven!

Het bestaan van een gezonde en actieve middenklasse in al z'n varianten (vanaf lagere tot hogere middenklasse) kan een sterke motivatie zijn om door leren en werken zich omhoog te werken. Als dit voorbeeld er niet (meer) is kunnen zowel de hoop op het bereiken van een beter leven als de inspiratie en motivatie om daarvoor te werken, grotendeels wegvallen. Voor individuele burgers, maar ook voor de maatschappij als geheel, is dit een heel slechte zaak!


Occupy Wall Street !
Inmiddels zijn ook in de USA de kapucijnapen wakker geworden en is een beweging ontstaan tegen de financiële elite: Occupy Wallstreet (OWS).

De berichtgeving in ons land over OWS is meestal beneden alle peil. Zo deed de Telegraaf OWS af als overlast veroorzakende jongeren. Maar ook de NYT, een Amerikaanse kwaliteitskrant, lijkt slechts met frisse tegenzin over deze beweging te berichten. Betere berichtgeving staat in de Amerikaanse Huffington Post, de Britse Guardian en de Beierse Süddeutsche: Wie die Gier der Oberschicht den Protest provoziert:
Die Demonstrationen sind chaotisch und die Botschaften wirr: Doch es wäre falsch, die Protestler in New York als Spinner abzutun. Denn sie richten völlig zu Recht den Blick auf die tiefe Spaltung Amerikas. Derzeit ist es so, dass die Wall Street alles kassiert und der Rest der Gesellschaft nichts bekommt - und das muss sich schnellstens ändern...
en: Top-Ökonom solidarisiert sich mit US-Demonstranten:
Sie fordern das Großkapital heraus, und sie scheinen Erfolg zu haben. Die Aufmerksamkeit für die New Yorker "Occupy Wall Street"-Bewegung, die seit Wochen gegen den Einfluss der Banken und die Folgen der Finanzkrise kämpft, wächst. Jetzt schlagen sich sogar Prominente und ein Nobelpreisträger auf ihre Seite - und die Bewegung weitet sich aufs ganze Land aus...

Ook dat nog…
M'n fietskm's! Dat ik zoiets belangrijks bijna zou vergeten!  ;-)
augustus 541 km, waarvan 354 op m'n roeifiets en 187 op m'n CF-bike;
september 600 km, waarvan 365 roeifiets en 235 CF-bike.

10 september 2011

Internetprivacy, iPad en consumentisme

Internetprivacy is volop in het nieuws, en terecht.

Ook voor mij is internet inmiddels onmisbaar geworden, want het is een uniek instrument voor het verstrekken en ontvangen van informatie en het uitvoeren van transacties. Zoals zoveel andere Nederlanders doe ik aankopen op internet, beheer ik m'n bank- en spaarrekeningen met internetbankieren, en hou ik contact met familie, vrienden, kennissen en gelijkgezinden via e-mail en weblog.

Het zal wel te wijten zijn aan m'n hoge leeftijd (bijna 73 jaar) dat ik geen lid ben van sociale sites zoals Facebook, Hyves, Twitter, Linkedln. 'k Heb alleen een Google account, maar zonder openbaar profiel.
Au fond vind ik sociale sites een surrogaat van het echte leven dat zich in huis en daarbuiten afspeelt. M'n dagen zijn met m'n huidige niet-virtuele activiteiten gelukkig ruimschoots gevuld.

M'n privacy is mij tamelijk heilig. Wel zal ik, als ik iets op internet zet, altijd m'n vaste namen, met evt. m'n woonplaats erbij, vermelden. Van anonieme berichten onder gefantaseerde nicknames moet ik niks hebben. Gevolg is natuurlijk dat wie google-t met wtvnl OR wtv.nl OR "wt de vries" OR "wijnandt t. de vries" het nodige over mij vindt op internet.

Om m'n internetprivacy te beschermen heb ik m'n favoriete browser Firefox voorzien van een paar beschermende add-ons tegen vooral commerciële nieuwsgierige Aagjes. Heel effectief zijn Adblock Plus (met 5 filterabonnementen en 2 aangepaste filters), Ghostery en Noscript.
Noscript blijkt een werkelijk fantastische bescherming te zijn! Wel vraagt deze add-on (inmiddels in versie 2.1.2.7) wat meer aandacht bij instellingen en gebruik, maar door z'n grote gebruikersvriendelijkheid gaat het beheer ervan heel begrijpelijk en gemakkelijk.

Een aardige indruk van de activiteiten van stiekeme steekneuzen tijdens het browsen geeft de cookies-lijst van Firefox. Met de add-on beschermingen blijkt dat de cookies-lijst veel minder toevoegingen krijgt. Alleen de cookies van de bezochte websites en de daaraan gekoppelde servers die voor onderdelen van de "content" zorgen (bijv. koersverloop van aandelen op ft.com) zijn nu terug te vinden.

Het is mij niet gelukt om m'n iPad op dezelfde manier te beschermen. Apple's besturingssysteem iOS is een gesloten systeem, net zoals Micro$oft Windows was voordat dat besturingssysteem onder overheidsdwang wat opener werd. 'k Heb daarom grote bedenkingen om een iPad te gebruiken voor mobiel internet tijdens bijv. (zaken)reizen of vakantie. Daarvoor zou ik op grond van het voorgaande nu kiezen voor een noteboek, zoals de MacBook Air. Dat kun je tenminste naar eigen inzicht verder inrichten met je favoriete programma's en beveiligingen.

De iPad lijkt nu opeens een paar sinistere trekjes te hebben: ik zie deze gadget nu als een instrument om de gebruikers ervan tot "sitting ducks" te transformeren voor de reclamesector op internet. Meer en meer lijkt het bedrijfsmodel van Apple gebaseerd op de computergebruiker als willoze consument die vooral meer moet consumeren. Waar de klassieke desktop en laptop Macs vooral hulpmiddelen zijn/waren om iets te creëren (teksten, beeld, geluid…) is de nieuwe generatie Apple producten vooral gericht op passief consumeren door een massapubliek.

Ik kan het niet helpen, maar deze samenleving krijgt voor mij steeds meer trekjes van de Truman Show en -erger!- van The Matrix.

28 augustus 2011

More experiences with my new Alterra seat

After riding my Dynamik Pro some tens of miles with the Alterra seat, I found it desirable to improve the seating comfort by gluing a second layer of 13 mm (0.5 inch) thick ibilite foam on the seat (not 18 mm as I erroneously mentioned in my previous post on this subject). This did not quite come as a surprise because the classic CF-bike seat on my Dynamik Pro also has 2 layers of 13 mm ibilite foam.

Thus I could fine-tune the seat by varying its forward inclination, and after a few adjustments I have it now at a downward slope of 12º. This is much more horizontal than I have used on both Cruz and Dynamik Pro classic CF-bike seats!

The comfort as I could judge today during a 20-miles ride, is excellent, and better than I could attain thus far with my classic CF-bike seats. The narrow Alterra seat does not interfere with the pedal stroke and my buttocks muscles can be exercised more freely without recumbent butt!

08 augustus 2011

First experiences with my new Alterra seat

In a previous blog posting I described the adaptations to my newly acquired RANS Alterra seat and the main differences between this and the classic CF-bike seat.

Yesterday my wife and I went for a 41-km (about 25.5 miles) ride so that I could gather some riding experience on my Dynamik Pro.

Most of the time the seat has a forward downward slope of 17º-17.2º , as measured afterwards. At this slope there is no tendency to slip downwards, so that it is not necessary to wriggle myself upwards from time to time. Yet the seat does not feel too horizontal, and it is also easy to put the feet on the ground while remaining seated.

The strong curve upward at the back of the seat -the effects of which I had minimized somewhat by applying and then modelling the 13 mm (0.5 inch) ibilite foam- nudges me gently into a more tucked position than the classic CF-seat. To my surprise, this has the effect that I am in a nearly perfect sitting position with regard to power transfer to the bike's drive train, and also minimizes somewhat the air resistance. The pressure on my hands is increased very slightly but gives no discomfort.

The absence of contact between the Alterra seat and the back of my upper legs -in stark contrast with the classic CF-seat- makes definitely for more comfort and a better pedal stroke.

A very important but somewhat subtle matter is the Alterra seat's influence on the muscles of the buttocks. I hope I can get my description of this matter right…

On the classic CF-bike seat, I have to be careful not to exercise the buttocks muscles too much. They will then feel downright uncomfortable because there is too much pressure on them when I am seated rather upright while pedaling.
(The situation on my rowingbike is very different: there I exercise the buttock muscles without constraint, because I easily and automatically minimize the pressure on them while rowing.)

Therefore, I am accustomed to exercise my leg muscles only on my CF-bikes, so that the buttocks do not hurt.

On the Alterra seat the problem of pressure on the buttocks muscles, and the discomfort that this causes, turns out to be much reduced! I can be less careful in exercising my leg muscles only, without being immediately punished with buttocks muscle discomfort.

For now, I can only offer this explanation: the reduced size of the Alterra seat, compared to the classic CF-bike seat, offers less area where the buttocks muscles can be pressurized.

However, I need more riding experience and some additional experimenting to make up my mind...

05 augustus 2011

Who Killed Economic Growth?Met dank aan Energy Bulletin en Richard Heinberg!

02 augustus 2011

Aanpassen van het RANS Alterra-zitje

Nog is m'n ontstoken keel met aanverwante ontstekings- en verkoudheidsverschijnselen in het hoofd/halsgebied niet over, dus laat ik al een week lang, met tussenpozen slecht geluimd, noodgedwongen de ene mooie fietsdag na de ander passeren zonder te roetsen!

Enige troost kan ik ontlenen aan m'n kilometrages van juli: 99 km geroetst en 465 km op m'n CF-bikes, 564 km totaal.

Gelukkig heb ik daardoor wel de gelegenheid om m'n RANS Alterra-zitje geschikt te maken voor gebruik op m'n Dynamik Pro. Bij de eerste kennismaking is goed te zien hoe smal, "tenger" welhaast, het Alterra-zitje is. Ik zet 'm op de voor mij prettige hoogte, waarbij m'n ervaring met de klassieke RANS CF-bike zit (v1.0 dus) bepalend is. Ook de helling naar voren van het zitje, gemeten met de elektronische waterpas liggend op het midden van het zitje, maak ik gelijk, zo'n 22-23 graden. Deze helling is groter dan van de CF-bike zitjes die te zien zijn op de website van RANS. Daar zijn ze zo vlak dat ik daarop gegarandeerd een houten kont (a.k.a. "recumbent butt") krijg!

Al bij het eerste proefritje blijkt dat minimaal 1 laag ibiliet-schuim nodig zal zijn voor het comfort, terwijl de achterkant van het Alterra-zitje zo sterk naar boven buigt dat die achterste rand daardoor zeer nadrukkelijk aanwezig is en bepaald niet bijdraagt aan het comfort.

Met -alweer!- wat economische restverwerking slaag ik erin om het Alterra-zitje te voorzien van een laag ibiliet-schuim van 13 mm dik. De sterk gewelfde neus van het zitje krijgt 2 lagen dunner schuim opgeplakt die samen ook ongeveer 13 mm dik zijn :-)
Na het aanbrengen van de lagen schuim blijkt de achterste rand van het zitje nog steeds nadrukkelijk en ongemakkelijk aanwezig. Overigens lijkt het zitcomfort voldoende te zijn verbeterd met 13 mm ibilietschuim.
Het Alterra-zitje is aanmerkelijk smaller dan de RANS CF-bike zit v1.0. De fiets reageert daardoor vlotter op de zijwaartse veranderingen in de lichaamshouding. Tot nog toe ervaar ik dit als prettig, en het wennen eraan gaat heel snel!
Mijn eerdere vermoeden bleek juist te zijn: op het smallere Alterra-zitje maak ik geen contact met de achterkant van m'n bovenbenen met de zijkanten van het zitje. Dat was ook een belangrijke reden dat ik het Alterra-zitje heb gekocht en wil uitproberen.

Om de nadrukkelijke aanwezigheid van de achterste rand van het zitje op te lossen, waren nog twee ingrepen nodig. Eerst heb ik de rechthoekige verdieping vlak bij de achterkant in het schuim van de losse standaardbekleding van het Alterra-zitje opgevuld door er een stukje schuim in te plakken, en vervolgens het teveel ervan weg te snijden met een vlijmscherp koksmes. Tot slot heb ik het ibilietschuim op de achterkant van het zitje zo vlak mogelijk weggeneden, weer met het vlijmscherpe koksmes, waardoor de welving in het zitje minder wordt.

Het eindresultaat is tot nog toe zeer acceptabel! Een langere fietstocht, 50+ km, zal overigens meer leren!

27 juli 2011

Tijd voor buiten spelen

'k Zit dit verhaaltje te schrijven met 'n duffe kop, lichte algemene verhoging, een ontstoken keel en hier en daar spierpijn. Kennelijk een griepje, opgepikt bij de laatste Harry Potter film? De komende dagen rustig uitzieken dus, niet of maar weinig&rustig fietsen en m'n ziel in lijdzaamheid bezitten…

Het weer ten onzent werkt niet altijd mee, maar toch is deze zomer een heerlijke tijd voor buiten spelen. Op stap met andere mensen of in m'n eentje, fietsen in de buurt of verder weg, en huis- en tuinonderhoud plegen wat ik niet met tegenzin doe maar deze zomer weinig om het lijf heeft. Ons tweewekelijks verblijf in München en omgeving zit er weer op en we kijken alweer uit naar het geplande weekje nazomerverblijf aldaar.

In onze vakantie in Beieren hebben we 393 km gefietst. Wederom konden we ervaren dat m'n RANS Dynamik Pro erg veel aandacht trekt, ook in München waar men wel het een en ander gewend is. Het fietsen ging van een leien dakje en alles bijeen was het een heerlijke vakantie met veel afwisseling van natuurschoon en van het Münchner Lebensgefühl in het welvarende München.
Alles bijeen heb ik in juni 493 km gefietst, waarvan 309 km op m'n THIJS 209.

'k Ervaar nu m'n fietsencollectie als een stabiel eindpunt, waarmee verreweg m'n meeste behoeften op fietsgebied worden vervuld. Het hele jaar door kan ik roeifietsen met 2- of 3-wieler wanneer het weer niet àl te slecht is. Voor het 'gewone werk' heb ik m'n CF-bikes Cruz en Dynamik Pro die door m'n fietsenmaker perfect zijn afgemonteerd. Bijzonder licht en dus duur, dat wel, aber man gönnt sich ja sonst nichts!

Het enige nieuwe element op fietsgebied wat ik nog moet uitproberen is het nieuwe Alterrazitje van RANS, dat wat smaller is dan het 'klassieke' zitje van Cruz of Dynamik Pro. Tihamér (a.k.a. Stradaatje 3) was zo vriendelijk om m'n zitje vanuit de USA mee te laten sturen met z'n eigen frameset van de Alterra Road, en het mij te overhandigen op de Cycle Vision op 25 juni j.l.

09 juni 2011

Fietskm's in mei en zink-suppletie

Het straatwerk om ons huis heeft mij de afgelopen weken flink in beslag genomen, en van fietsen is niet veel terecht gekomen: 290 km op de roei2wieler en 34 km op de CF-mtb, totaal een luizige 324 km. Gelukkig werd dit gebrek aan inspanning op de roeifiets ruimschoots gecompenseerd door inspanningen rondom huis, zoals rommel opruimen, voorbereidend snoeiwerk doen, zand invegen, en overig werk dat door 'n ongeschoolde stratenmakershandlanger kan worden gedaan.

En natuurlijk moesten van tijd tot tijd wat organisatorische en logistieke oneffenheden worden gladgestreken en de buren worden verzoend met de gang van zaken ;-)  En nadat al het werk was afgerond en de laatste materialen waren opgeruimd, hebben wij de buren een bloemetje aangeboden als compensatie voor de soms aanmerkelijke maar onvermijdelijke hinder.

Zink-suppletie
'k Slik nu alweer 3 maanden extra zink. De laatste maand was de extra inname 30 mg zink (berekend als elementair zink) per dag, verdeeld over de dag vanaf het ontbijt tot aan het slapen gaan.

De effecten zijn hoogst opmerkelijk: 'n betere conditie en sterkere spieren, betere stofwisseling en sterkere vingernagels. De betere conditie is op veel manieren te merken: zo heb ik ook 's avonds meer energie en val ik niet al om 9 uur 's avonds achter de krant in slaap.

Natuurlijk is heel veel op internet te vinden over het effect van het sporenelement zink in het menselijk lichaam. Beperken we ons tot de serieuze bronnen, dan valt op dat je van zink gauw teveel kunt binnen krijgen: 100 mg/dag of meer leidt tot soms opmerkelijk ongunstige effecten. Echter, tot zo'n 40 mg/dag hoeven volwassenen in de regel niet bevreesd te zijn voor ongunstige effecten. Maar voorzichtigheid blijft geboden!

Voedingssupplementen zijn een goudmijn voor fabrikanten en verkopers. 'k Heb ontdekt dat door aanschaf van de Unizink 50 zinktabletten (gefabriceerd door Köhler Pharma GmbH) bij de Duitse internetapotheek Eurapon de kosten van zinksuppletie al gauw kunnen verminderen tot de helft van wat in Nederland verkrijgbare zinktabletten kosten.

De boosdoener gevonden? Zink en ACE-remmers [Update 10 juni]
Op meerdere internetsites -klik hier voor een voorbeeld- wordt gemeld dat ACE-remmers -een groep medicijnen die worden gebruikt ter behandeling/verlichting van hartaandoeningen- het zinkgehalte in het bloed verminderen. Ik gebruik de ACE-remmer Ramipril al 2 à 3 jaar; dit zou een verklaring kunnen zijn voor het optreden van mijn aan zinkdeficiëntie gerelateerde klachten van de laatste paar jaar.

Orde in de fietsenstalling en straatwerk gereed

Op 'n gegeven moment kreeg ik het vermoeden dat onze 6 fietsen best naast elkaar kunnen staan in onze fietsenberging, en daarbij voldoende ruimte laten voor m'n tuinmachines. Na wat puzzelen kon dit vermoeden worden bewezen. De truc is om elke fiets z'n eigen plek te geven en de plaatsen van voor- en achterbanden nauwkeurig aan te geven met stukjes duct tape.
De bovenste foto laat de kant zien waar de tuinmachines zijn opgeborgen: allemaal gemakkelijk voor het grijpen. Alleen de verticuteermachine staat wat weggestopt in de hoek, maar dat is geen probleem omdat-ie maar 2x per jaar wordt gebruikt.
De tweede foto laat zien hoe de Koga Valley Runner en Santos mtb's (beide van m'n vrouw), de THYS 209 en roei3wieler en de RANS Cruz en Dynamik Pro (alle 4 van mij) allemaal voor het grijpen gereed staan.

Inmiddels is het straatwerk om ons huis geheel gerenoveerd. De volgende 5 foto's geven daar een indruk van (klik op de foto voor vergroting).

oprit naar de autogarage
voor langs het huis naar de voordeur
de zuid-oost hoek van ons huis met klein rondje, 1 van de 3 buitenlampen, terraszitje bij de keuken
het straatwerk langs de voordeur (links, niet in beeld)
achter de fietsenberging en autogarage

Impressies van het straatwerk
05 mei 2011

Het is even rustig

Nu ik dit schrijf neem ik me voor een vrije dag te nemen, zonder werken en regelen in huis en tuin en, als het weer aanlokkelijk genoeg is, een ommetje te roeifietsen.
Naar m'n gevoel staan op dit moment m'n roeifietsen stijf en stram van het stof en ranzig smeervet wegens verwaarlozing en stilstand vanaf eind april. Toch kon ik in april -dankzij het zonnige en droge weer en goede temperaturen- 752 km bij elkaar fietsen, waarvan 577 km op m'n THYS 209 en 175 km op m'n CF-bikes, vooral de RANS Dynamik Pro.

'k Werd vooral bezig gehouden door de vervanging van het volledige straatwerk, ca. 170 m², om ons huis. Het oorspronkelijke fraaie ontwerp, dat alweer van 1989 dateert, is hierbij aangehouden, al zijn er enkele details gewijzigd. De versleten en onappetijtelijk ogende betonklinkertjes zijn vervangen door gebakken klinkers van waalformaat in de kleuren bronsgeel en kastanjebruin. Veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de ondergrond met brekerzand en het maken van een cunet voor de oprit naar de autogarage met geotextiel, puin en brekerzand.

Omdat dit alles gebeurde in een bestaande tuin en bebouwde woonomgeving, was het werk verdeeld in 3 strikt gescheiden fasen: 1. voorlangs de woning, 2. achterlangs en 3. de oprit naar de garage. Er werd pas met de volgende fase begonnen wanneer de voorgaande fase geheel was afgerond. Hierdoor werden de overlast en het ongemak voor onszelf en onze buren tot een minimum beperkt, en kon onze tuin worden ontzien door gepaste voorzichtigheid tijdens de werkzaamheden.
De af- en aanvoer van materialen was eveneens gefaseerd, zodat er steeds voldoende ruimte was voor de opslag van nieuw zand en stenen en van de oude bestrating en zand.
Deze eisen en wensen zijn vanaf het begin van de onderhandelingen met InfraGilde meegenomen in de opzet van het bestek en de begroting van het werk.

Het maken van het cunet voor de oprit -dat gebeurde gisteren- was in mijn ogen een huzarenstukje. Bijna alle graafwerk gebeurde met een Neuson mobiele midigraver, bemand door een bekwame machinist. Natuurlijk werden eerst de ruim 30 jaar oude bouwtekeningen van onze woning geraadpleegd om te bezien of we kabels, leidingen of rioleringbuizen konden tegenkomen. Dat bleek niet het geval te zijn. In een vlot tempo werden eerst 22½ ton oude bestrating, zand en aarde verwijderd en -na het inleggen van een grote lap geotextiel- dezelfde hoeveelheid materiaal (15 ton puin en 7½ ton brekerzand) ingebracht. Tussentijds werd de puinlaag met een zeer zware trilplaat gecompacteerd.
Het puin en brekerzand werden op afroep geleverd en de verwijderde oude zand en aarde in gedeelten direct afgevoerd naar een depot in ons dorp. Toen vervolgens de grote container met ca. 25 ton oude betonklinkers, grindtegels en afsluitbanden aan het einde van de middag werd afgevoerd kon ik constateren dat er die dag totaal 70 ton materiaal was verplaatst zonder dat een takje, twijgje of bloemknop was afgebroken van de heesters langs de oprit!

Wanneer de nieuwe stenen morgen (vrijdag) of maandag worden geleverd kunnen de stratenmakers fase 3 voltooien en zal dit -naar onze maatstaven van de kleine particulier- omvangrijke en kostbare werk tot een goed einde zijn gebracht!

Inmiddels heb ik een foto-impressie van het straatwerk gepost.

Ondanks de nog steeds voortdurende droogte, gecombineerd met veel zon en soms hoge temperaturen, staat onze tuin er weelderig groen bij: wij schrikken er niet voor terug om onze Gardena tuinsproeier continu te laten werken. Per standplaats houden wij een minimale sproeiduur van 1½-2 uur aan, afhankelijk van de zwenkhoek.

Het mooie weer is er tevens debet aan dat de elektriciteitsproductie van onze 24 zonnepanelen (totaal 4.440 Wp vermogen) bijzonder hoog is: onze goeie ouwe Ferrarismeter heeft gelukkig geen terugloopblokkering en saldeert ons stroomverbruik en teruglevering aan het elektriciteitsnet volautomatisch, zodat-ie af en toe gierend (bij wijze van spreken dan) terugloopt wanneer de productie 's middags goed op gang is met een vermogen van tussen de 2- en 4-duizend Watt  :-)

Vanaf de datum van ingebruikname, 15 mei 2009 om 15.00 uur, tot op heden, 05 mei 2011, ca. 9.30 uur, hebben we in eigen beheer 7,2 MWh elektriciteit opgewekt, ongeveer tweemaal ons jaarlijks elektriciteitsverbruik.

07 april 2011

Economische restverwerking

Net als veel andere serieuze en gelegenheidsknutselaars heb ik een doos met restjes hout, in de loop van tientallen jaren gevuld met misschien ooit bruikbare restjes balkjes, latjes, plankjes en stukjes plaatmateriaal van grotere klussen in en om huis. Absoluut onmisbaar gebleken in al die jaren, zo'n houtrestjesverzameling, en ook tot op heden is dat het geval!

Nu het meeste voorjaarswerk in onze tuin is gedaan en het tuinwerk mij niet meer op de nek zit, nam ik afgelopen dagen de tijd om 'n paar handige dingetjes te maken. M'n roeifietsen zijn namelijk lastige contrapties om ze te positioneren zodat er gemakkelijk aan te werken is, zoals controleren, schoonmaken, onderhoud plegen en dergelijke. Met die handige dingetjes van houtrestjes kan de roei3wieler veilig op de Workmate worden gezet, de roei2wieler gestald in een los fietsenstandaardje en opgehangen worden in de Pedro's werkplaatsstandaard. Dit alles zonder kans op schade aan frame en onderdelen van de roeifietsen.

Het knutselen leek meer op het maken van ruwe prototypes dan op fatsoenlijk timmerwerk, maar nu het werk bijna klaar is (de lijm van de ophanggoot voor de THYS 209 moet nog drogen en alles moet nog in de beits worden gezet), heb ik een foto gemaakt van die handige dingetjes.

De doos met restjes hout is leger geworden en de roeifietsen zijn nu gemakkelijker te hanteren :-)

03 april 2011

HPV-moment, fietskm's en zink

Gisteren (zaterdag) was het door het fraaie zomerse weer druk langs de weg, niet alleen door de onvermijdelijke auto's maar ook met fietsers van allerlei slag. Niet ver van huis op m'n THYS 209, ergens tussen Kielwindeweer en Spijkerboor, kwam ik niet alleen onze buren tegen op hun brave bukfietsen, maar een paar minuten later ook twee Versatiles. 'k Weet niet wie dat waren en waar ze vandaan kwamen. Dat waren dus eventjes drie niet-alledaagse fietsen bij elkaar…
Voor de volledigheid: het was prachtig weer voor roetsen met blote armpjes en beentjes: kunnen die ook weer kleur krijgen…

De fietskm's: in februari en maart heb ik 740 km geroeid, waarvan ca. 575 km in maart. Vooral dat laatste gaat weer ergens op lijken  :-)  dank zij het redelijke tot goede fietsweer in die maand.

De laatste twee, drie weken fiets ik graag wat meer dan de gemiddeld 35 km die ik tot nog toe was gewend. Nu zijn het de rondjes van 45-55 km die ik bij voorkeur fiets. M'n uithoudingsvermogen is, al zo vroeg in dit seizoen, niet slecht; 't kon minder, zoals ze dat zo mooi zeggen in Groningen ;-)

En nu de zinksuppletie. 'k Neem nu ca. 1 maand (vanaf 4 maart) 10-20 mg zink per dag als zinksupplement. De voor het fietsen belangrijke effecten zijn de minder vaak weerkerende verkoudheden en de sterkere spieren. Dat laatste merkte ik vooral in het begin aan de duidelijk aanwezige spierkater na het fietsen. Zoals te verwachten wordt dit door de herhaalde inspanning langzamerhand minder, maar tot op dit moment heb ik -meer dan vóór het slikken van zinksupplement- de hersteldag na een rondje roeifietsen echt nodig. Ook merk ik de meerdere spierkracht aan het gemakkelijker trekken van een tussensprintje. Niet opzienbarend, maar toch duidelijk te merken.

Nog steeds lijkt het erop dat m'n vingernagels sterker zijn geworden. Ze splijten niet meer zo vaak als ik de laatste jaren gewend was. Door de geringe groeisnelheid van vingernagels, ca. 0,1 mm/dag, zal ik pas over 2 maanden hierover een beter oordeel kunnen hebben.

Er zijn meer merkbare, naar het zich laat aanzien eveneens gunstige, effecten van de zinksuppletie, maar die zal ik te gelegener tijd m'n huisarts en specialist melden.

22 maart 2011

Voorjaar!

Nog in kamerjas gehuld inspecteer ik na het ontbijt de tuin, samen met onze bijna 3 jaar oude huiskat Floor. Op de dag af is ze nu een half jaar bij ons. De gisteren geplante vier stuks Elaeagnus x ebbingei (olijfwilg) staan er prima bij en zijn heel mooie vervangers voor enkele oude versleten cotoneasters. Op meerdere plaatsen in de tuin komen veldjes Anemone nemorosa (bosanemoon) in bloei, een echte voorjaarsbode! Ze blijken zich vrij gemakkelijk door onze tuin te verspreiden.

'k Ga op tijd met de auto naar Groningen om een op maat gemaakt overhemd op te halen. Dit keer een blauw exemplaar dat uitstekend past bij het maatpak dat ik deze winter heb laten maken. Bij het passen valt het mij weer op dat een maatoverhemd werkelijk als gegoten zit, een heerlijk luxueus gevoel! Volgens de winkelbediende ben ik niet de enige met deze ervaring.

Terug in Veendam meldt de buurman met spijt dat-ie vanmiddag met de auto naar Friesland moet. Fietsen voor hem en z'n vrouw is er vandaag niet bij. 'k Heb medelijden met 'm…

'k Zet de THYS 209 alvast buiten zodat-ie in de zon kan opwarmen :-) . Dit blijft niet onopgemerkt door Floor die met 'n paar nestelbewegingen in de kom van het roeifietszitje een prima positie vindt en zeker een half uur een dutje doet in de zon.

Na de middagboterham trek ik fietskleren aan en doe de gok dat ik met dit mooie weer het kan stellen zonder hoofdband, met de gewone zonnebril, slechts 1 laagje Odlo-ondergoed onder de roetsoverall, geen handschoentjes en geen windstopper jasje. De gok pakt perfect uit en het wordt een heerlijk ontspannen toertochtje via Annen, Gasteren, Balloërveld, Taarloo, Zeegse, Tynaarlo, Zuidlaren, Schuilingsoord, Annen en een omweg door Kielwindeweer weer naar Veendam.

Met 53 km is dit vandaag voor mijn doen een lange tocht, zo vroeg al in het voorjaar. Toch vind ik dat ik weer te snel thuis ben, en zit inmiddels te broeden op minstens zo mooie maar langere rondjes door dit schitterende deel van Drenthe!

'k Presteer het om tijdens het 8-uur journaal in slaap te vallen...

09 maart 2011

Roetsen, zinkdeficiëntie en 'n toespraak van Michael Moore

Gisteren en eergisteren was het heerlijk weer. De hele dag weinig wind en volop zon bij middagtemperaturen van 4-5 graden maandag en 5-6 graden dinsdag. Het was heerlijk roetsen op de 11½ kg lichte 209 waarbij niet de snelheid voorop stond maar het buiten onderweg zijn en het onbekommerd genieten van een mooie omgeving onder een kristalheldere, strak blauwe hemel en de warmte van de zon op het lijf. Natuurlijk kon ik na zo'n lange winter en navenante conditie :-( niet direct de halve wereld rond, maar de tochtjes van 36 en 42 km waren al zeer de moeite waard. Het overige menselijk bedrijf was kennelijk ook ontdooid en in beweging gekomen, want er was redelijk veel volk te voet en op de fiets onderweg.

We kunnen er weer even tegen :-))

Zinkdeficiëntie?
De afgelopen maanden kreeg ik het vermoeden dat ik wel 'ns baat kon hebben bij extra inname van zink. Er doken namelijk tamelijk betrouwbaar ogende berichten op in kranten en op internet die een verband legden tussen een extra dagelijkse dosis zink en het sneller genezen van verkoudheid. De extra portie zink zou de werking van ons immuunsysteem versterken. Maar ik ben niet zo gecharmeerd van voedingssupplementen, en zeker niet wanneer opeens allerlei juichende verhalen daarover opduiken.

Ongeveer een week geleden ondernam ik actie nadat ik op een ochtend in de spiegel keek en schrok van wat ik zag: een vermoeid ogende oude man met fletse oogopslag, uitdunnend haar en een oude gezichtshuid. Er leek meer aan de hand dan een moeizaam doorgekomen winter en een fikse en alsmaar doorzeurende verkoudheid. Voeg daar nog bij m'n al jarenlang slechte vingernagels die continu vanzelf scheuren en afbreken.

Gebrek aan weerstandsvermogen en haperend metabolisme? Toch maar 'ns kijken hoe dat zit met dat zink als onderdeel van de voeding… Googelen dus, en meer dan anders bedacht zijn op onzin, kletspraat, reclamepraatjes van fabrikanten en handelaren, en de onvermijdelijke -bij het onbespoten licht van de volle maan macrobiotisch verwekte- gezondevoedingfanatici die rondom bijna elke chemisch verbinding een cultus opbouwen…
'n Mooie gelegenheid om te profiteren van m'n opleiding als chemicus en beroepservaring in de milieubescherming en normstelling :-))

Vooral het volgende artikel trok mij over de streep:
Hajo Haase and Lothar Rink, The immune system and the impact of zinc during aging.
Dit is een tamelijk recent (2009) en zeer interessant artikel dat uitvoerig ingaat op de rol van zink in het immuunsysteem en de effecten van gebrek aan zink in het lichaam. De bekende achteruitgang van het immuunsysteem bij oudere mensen kan worden veroorzaakt door dit gebrek aan zink.

Een heel verdienstelijke samenvatting vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar staat op www.wandeltraining.nl. De inleiding van deze pagina vermeldt over zink:
Zink is essentieel voor het immuunsysteem. Zink heeft ook een aandeel in de energiestofwisseling. Langeafstandslopers hebben vaak last van verkoudheden. Ze hebben dikwijls een te kort aan zink.
De paragraaf over zink vermeldt:
Zink (Zn)
Komt voor in vlees, vis, kip, volkorenbrood, aardappels en muesli.
Ons lichaam bezit in totaal ongeveer 2 gram zink. Is betrokken bij veel reacties in het lichaam; veel enzymen en hormonen zijn afhankelijk van haar. Zink is essentieel voor het afweersysteem, de werking van insuline en vitamine A. Het heeft dus een aandeel in de energiestofwisseling. Zink maakt deel uit van het enzym SOD dat beschermt tegen radicalen. Zink is direct betrokken bij de groei, de wondheling en de productie van sperma.
Aanbevolen hoeveel per dag: 15 mg. Zink gaat gemakkelijk verloren bij de bereiding van voedsel. In tegenstelling tot magnesium kunnen we via een zinksupplement voldoende binnenkrijgen. Neem een supplement dat de dagelijkse behoefte niet overschrijd. Houd er ook rekening mee dat looizuur (zit in koffie en thee) de absorptie kan belemmeren.
Tekort: vermindert de productie van testosteron, en kan leiden tot huid- en slijmvliesafwijkingen, moeheid, impotentie en witte vlekjes op de vingernagels. Frequent gebruik van ijzer-supplementen (bekend bij sporters) kan de opname van zink verslechteren. De zinkuitscheiding is verhoogd bij intensief sporten.
Om een lang verhaal kort te maken: 'k slik nu zinkpillen. 't Is niet moeilijk om ze te vinden bij de drogist of bij onze nationale grootgrutter AH. 'k Verwacht dat het wel een tijd zal duren voordat eventuele effecten zijn te merken. Over een maand zal ik hierover verslag uitbrengen.

De verrotte financiële sector
Die was de afgelopen dagen weer 'ns in het nieuws: Corruptie tot in de hoogste kringen op Wall Street.
Michael Moore, vooral bekend door zijn documentaire films, heeft op 5 maart jl. een felle toespraak gehouden in Madison, Wisconsin, die gericht was tegen de Amerikaanse financiële sector en de superrijken. Zeer de moeite van het lezen waard!

02 maart 2011

Goed nieuws en 'n duffe fietssite

Eerst het goede nieuws :-)
Zojuist heb ik een extra mooie fles witte wijn uit m'n wijnvoorraadje gepakt om 'm vanavond te serveren bij de warme avondmaaltijd. Er is voldoende reden voor: vanochtend kon m'n uroloog in het St. Lucas ziekenhuis in Winschoten constateren dat zowel bloedonderzoek als echoscopie uitwijzen dat de hormoonkuur al 7½ jaar lang m'n uitgezaaide prostaatkanker effectief remt. Dit is bij slechts een gelukkige minderheid, ca. 20%, van de prostaatkankerpatiënten het geval.
'k Heb dus geen reden tot klagen :-)

'n Duffe fietssite: Fietsen.123.nl
De nieuwtjes op Fietsen.123.nl zijn handig om kennis van te nemen, maar verder heb ik er vooral slechte ervaringen mee. Al weer lang geleden is om onduidelijke redenen een reactie van mij geweigerd, en vorige week was het weer zo ver. Op 24 februari verscheen op Fietsen.123.nl het item "Gezocht: dé oplossing voor zadelpijn. Heeft u hem? Laat het ons weten!" 'k Ben de beroerdste niet en soms ben ik ook hulpvaardig, dus stuurde ik een reactie op die bestond uit een link naar een van m'n blogpostings en een summiere toelichting.

Nadat mijn reactie nog steeds niet maar andere reacties wel waren verschenen -merendeels van het soort waar je als 'n ernstig geval van zadelpijnlijder niks aan hebt- vroeg ik de redacteur van Fietsen.123.nl hoe dat nu zat.
De redacteur wist mij op 28 februari niet veel meer te vertellen dat hij "helaas niet meer kon zien welke reacties verwijderd zijn, maar het beleid is om berichten met een commercieel karakter niet te plaatsen. Voor zover ik kan aannemen is dat het geval geweest.Zo niet, dan hoor ik het graag. Uiteraard zijn we blij met reacties en zijn deze welkom."

'k Heb 'm gisteren (1 maart) geantwoord dat "helaas raakt uw veronderstelling kant noch wal. M'n reactie was namelijk een verwijzing naar een specifieke posting op m'n weblog. 'k Val in deze posting met de deur in huis voor wat betreft het onderwerp 'zadelpijn', en hoe men daarin een commercieel karakter heeft kunnen ontwaren is mij een groot raadsel. Op mijn beurt veronderstel ik dat degene die m'n reactie heeft gecensureerd lijdt aan het NIH-syndroom: 'wij kennen dat niet, dus is het niks.' Jammer! Op deze wijze onthoudt u de fietsliefhebbers met zadelpijn [......] een betekenisvolle mogelijkheid om het levensgrote zadelpijnprobleem de wereld uit te helpen!"

Verder niks meer vernomen: inderdaad een duffe fietssite...

[  Aanvulling om 16:30h. 'k Liet de redactie van Fietsen.123.nl natuurlijk weten dat ik op m'n weblog m'n ervaringen heb beschreven. Per kerende post 8-) kreeg ik het volgende antwoord:
"[……] ik ben van mening dat het inderdaad voor andere lezers op geen constructieve wijze bijdraagt om het zadelpijnprobleem op te lossen.
Begrijp me niet verkeerd, het is een leuk artikel, maar als reactie op het verzoek tot oplossingen voor het zadelpijnprobleem vind ik het meer een uitgebreide review/persoonlijke ervaring van de CF-Bike RANZ Cruz waarin niet zozeer het zadelpijnprobleem centraal staat. Ik hoop daarom dat u ons standpunt kunt begrijpen.
Verder, met name wanneer berichten een externe link bevatten worden deze namelijk extra kritisch bekeken (vaak is het mensen namelijk te doen om hun eigen blog of site te promoten op een grote site zoals fietsen.123.nl).
Ik wil u wel graag en van harte uitnodigen een constructieve reactie te plaatsen of een nieuw interessant blogbericht op uw site te schrijven waarin volgens u de oplossing voor zadelpijn aangedragen wordt. [……]"

Tsja… Natuurlijk heb ik geen enkel begrip voor bovenstaand standpunt c.q. mededelingen die werkelijk nergens op slaan :-(
En ja, ik heb een niet nieuw maar wel interessant blogbericht waarin ik  m'n succesvolle poging beschrijf om de helse zadelpijn te bestrijden die ik op m'n mountainbike mocht ervaren in 2005 :-))  ]

28 februari 2011

Alternatieve fietsroute gevonden

Langs de weg van Zuidlaren naar De Groeve worden momenteel omvangrijke werken uitgevoerd. 'k Heb afgelopen week proefondervindelijk geconstateerd dat er met de roeifiets geen doorkomen aan is onder de huidige omstandigheden. Deze route lijkt op z'n vroegst weer befietsbaar omstreeks de zomervakantie.

Daarom gezocht en vandaag gevonden: een alternatieve route waarlangs ik vanuit Veendam niet meer via De Groeve naar Z'laren fiets en inclusief de weg terug naar Veendam ook ca. 35 km lang is. Deze route gaat via Annen naar Anloo en aldaar bij het oude kerkje afslaan richting Schipborg. Dit prettig befietsbare stukje weg gaat door een heel aardig landschap en laat zich gemakkelijk in beide richtingen in een paar routevarianten inpassen zodat er naar behoefte kan worden gevarieerd. De 'basisroute' is maar zo'n 3 km langer dan de "De Groeve' variant, te weten 36 ipv 33 km.

'k Kan merken dat m'n conditie weer in de lift zit: de 36 km vandaag roets ik zonder pauzeren, al vallen de laatste 10 km naar Veendam met een kille tegenwind niet mee. En de accu's van m'n voetverwarming zijn ook leeg. Gelukkig is het niet koud, zo'n 5 graden, al is het wel grijs en lichtelijk nevelig weer.

De km-stand voor deze tamelijk koude februarimaand komt daarmee op 204.

24 februari 2011

Weer 'ns roetsen

De afgelopen week scheen de zon volop maar het was beslist géén roeifietsweer: steen- en steenkoud door lage temperaturen en 'n vaak stevige bries. Op de fotootjes van afgelopen zondag is goed te zien dat het wèl mooi wandelweer was wanneer de omgeving voldoende beschutting kon bieden tegen de wind.

Vandaag ziet het er grauw uit en sinds lange tijd moeten we 's ochtends sneeuw ruimen om ons huis. Dat blijkt een prima warming-up te zijn voor het korte roetsrondje van zo'n 14 km halverwege de middag. Ondanks de gedwongen lange onderbreking gaat het roetsen weer uitstekend :-) Dat het vandaag erg stil is langs de weg en het landschap grijs en eentonig deert mij niet in 't minst.

Helemaal opgefrist en in opperbeste stemming kom ik weer thuis...

21 februari 2011

Wij zijn allen kapucijnapen

Gevoel voor rechtvaardigheid zit bij ons heel diep. De inmiddels beroemde proeven met kapucijnapen van Brosnan en De Waal wezen al hierop, en het hersenonderzoek bij mensen van Tricomi et al. lijkt dit nogmaals te bevestigen.

De kapucijnaap in ons wordt nu overal wakker. De opstanden en demonstraties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn immers vooral gericht tegen de armoede en de corruptie onder dictatoriale regimes.

Het welvarende en in meerderheid democratische Westen is nu rustig, maar de vraag is hoe lang dit nog zal duren. Verschillende politieke waarnemers hebben zich de laatste tijd al afgevraagd wanneer in bijv. de Verenigde Staten of Groot-Brittannië demonstraties, protesten of oproer zullen uitbreken, gericht tegen een financiële en maatschappelijke elite die onbekommerd en schaamteloos doorgaat met zelfverrijking.

Inmiddels lijkt nu ook in de VS de kapucijnaap te ontwaken. Robert Kuttner beschrijft de recente protesten in Madison, Wisconsin, als "Wisconsin's Tunisia Moment". De nieuwbakken Republikeinse gouverneur Walker van deze Amerikaanse deelstaat heeft deze protesten namelijk ontketend door zijn voornemen om de rol van de vakbonden voor overheidspersoneel uitermate drastisch in te perken. Dit is de zoveelste stap in de richting van nog grotere machtsongelijkheid en -dus ook- nog extremere inkomensongelijkheid in de VS, die beide de afgelopen 30 jaar al zo groot geworden zijn. Nobelprijswinnaar Paul Krugman ziet de gebeurtenissen in Madison in hetzelfde licht in zijn column Wisconsin Power Play.

Hoe lang zal het duren voordat de kapucijnapen in Europa wakker worden? Immers, ook op ons continent worden de losgeslagen financiële sector en de meeprofiterende maatschappelijke elite ongemoeid gelaten, terwijl de gewone man moet bloeden. Voorbeelden hiervan staan elke dag in het nieuws.

17 februari 2011

Apple verliest z'n glansDe reuring rondom Apple (dagbladuitgevers in Nederland en arbeidsomstandigheden in China) laat zien dat Apple verworden is tot een Rupsje Nooitgenoeg.

Al veel eerder had ik ongenoegen met Apple. Op 4 november 2010 schreef ik de volgende brief aan de Apple directie in Amsterdam:

[…] Nadat ik in 1995 m'n eerste Applecomputer had gekocht had ik er altijd een goed gevoel bij als ik m'n Apple spulletjes zag, en ook als ik nieuwe Apple spulletjes kocht ter vervanging van de oude. Op dit ogenblik heb ik -als eenvoudig ambteloos burger-  een Mac Pro ("early 2008") met 30" Cinema Screen, een Mac Mini en een iPhone 3G. Een 64 GB iPad WiFi is in bestelling.

Dat goede gevoel is nu grotendeels verdwenen. Aan de spullen die u verkoopt (hardware en software) ligt het niet, maar wel aan uw beleid als fabrikant en distributeur.

Het is niet goed dat in China mensen mooie Applespulletjes in elkaar zetten voor de toekomstige gelukkige eigenaren ervan, terwijl bij herhaling is bericht dat de betrokken Chinese arbeiders onder erbarmelijke en ronduit gevaarlijke arbeidsomstandigheden moeten werken. 'k Geloof namelijk niet dat u door het uitbesteden van dergelijke werkzaamheden ook uw verantwoordelijkheden ervoor geheel kunt wegschuiven.
Doch dit terzijde.

Wat mij vooral niet lekker zit is hoe u minstens één van uw Apple Authorized Resellers & Service Providers achterstelt bij het verkopen van sommige producten. De gang van zaken bij de iPad illustreert dit heel duidelijk. Nog steeds heeft mijn Appledealer, te weten de fa. XXX in YYY die al vanaf 1979 Apple producten verkoopt, geen iPads mogen ontvangen voor wederverkoop aan hun talrijke vaste klanten. 
En ja, ook ik ben een van hun vaste klanten. De kennis- en serviceniveaus van deze dealer zijn daarvan de redenen.

Het is toch van den gekke dat een solide en bekwaam bedrijf als XXX wordt achtergesteld bij bijv. Mediamarkt, weinig meer dan een dozenschuiver zonder de vereiste grondige technische kennis van de verkochte producten. 'k Heb begrepen dat Apple dit zou doen omdat men voorrang geeft aan het bevoorraden van verkoopkanalen die garant staan voor een zo groot mogelijk verkoopvolume van iPads.

'k Vind dit een schandalig beleid: u benadeelt daarmee niet alleen een van uw betrouwbare en deskundige 'authorized resellers' maar zadelt ook nog de trouwe klanten ervan op met een niet goed uit te leggen vertraging van meerdere maanden in de levering van hun bestelde iPad!

Omdat hier sprake lijkt te zijn van misbruik van economische machtspositie uwerzijds jegens de al genoemde fa. XXX, heb ik een afschrift van deze brief gezonden naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Omdat tevens het consumentenbelang van de klanten in ernstige mate wordt geschaad, heb ik ook een afschrift gezonden naar de Consumentenbond.

Tot zover m'n brief aan Apple. Tot nog toe niks en nul komma nul vernomen van Apple. Van de NMA heb ik een vriendelijke, doch behalve mijn naam en adres slechts standaardformuleringen bevattende, brief ontvangen.

Toch vind ik het een goede zaak om dergelijke zaken aan te kaarten, ook als de kans dat er daadwerkelijk iets verandert - Change we can believe in :-) - heel klein is.

08 februari 2011

Feestdag !

Het is vandaag de hele dag prachtig weer: volop zon en een slechts matige wind. 's Ochtends is het niet zo warm, zo'n 4 graden, maar in de beschutting van onze tuin is het heel plezierig werken. De plakken van aangekoekt blad dat afgelopen herfst was afgevallen verwijder ik grotendeels met de bladhark en pleeg wat afrondend snoeiwerk aan heesters en boompjes. Het ziet er direct verzorgd uit zonder daarbij steriel te ogen en ik heb het gevoel dat ik de border uit de winterslaap wek. Veel krokussen en een enkel sneeuwklokje staan al met hun bloemknoppen boven de grond.

De goede tijd voor buiten spelen komt er weer aan!  :-))

Na de middagboterham doe ik m'n roeikleding aan: ietsje warmer dan volgens het weer zou moeten. 'k Wil namelijk niet het risico lopen dat m'n verkoudheid die zich vooral kenbaar maakt door af en toe een hoestbui, ontaardt in iets ernstigers.

't Is een heerlijk fietstochtje bij ca. 6 graden door het zonovergoten landschap tussen Veendam en Kielwindeweer. 'k Voel de warmte van de zonnestralen in m'n gezicht en ook op m'n lijf, ondanks de kleding.

Er mogen meer van zulke dagen komen!

En nog wat…

Een heel scherpe aanval op de financiële sector en het beleid van het Britse kabinet las ik vandaag op het weblog van George Monbiot. Hij eindigt z'n goed gedocumenteerde verhaal met twee bitter gestemde alinea's:

Our political system protects and enriches a fantastically-wealthy elite, much of whose money is, as a result of their interesting tax and transfer arrangements, effectively stolen from poorer countries and poorer citizens of their own countries. Ours is a semi-criminal money-laundering economy, legitimised by the pomp of the Lord Mayor’s show and multiple layers of defence in government. Politically irrelevant, economically invisible, the rest of us inhabit the margins of the system. Governments ensure that we are thrown enough scraps to keep us quiet, while the ultra-rich get on with the serious business of looting the global economy and crushing attempts to hold them to account.

And this government? It has learnt the lesson that Thatcher never grasped. If you want to turn this country into another Mexico, where the ruling elite wallows in unimaginable, state-facilitated wealth while the rest can go to hell, you don’t declare war on society, you don’t lambast single mothers or refuse to apologise for Bloody Sunday. You assuage, reassure, conciliate, emote. Then you shaft us.

02 februari 2011

Schoothondje.nl - 2

We hebben ons weer laten kennen :-(
[Disclaimer: 'k Ga er wèl van uit dat de desbetreffende krantenberichten juist zijn…]

1.
De vorige minister van L&V bleek een geheime agenda te hebben: het bevorderen van de zakelijke belangen van de VS door te pleiten voor het vrijgeven van de Europese markt voor gengewassen. Europese en nationale belangen stonden niet voorop.

2.
De handelwijze van onze buitenland-minister Rosenthal in de zaak Zahra Bahrami is stuitend in z'n domheid: eerst keurig aan de VS vragen of het vliegtuigje van de Iraanse minister op Schiphol wel mocht worden bijgetankt. En vervolgens dat bijtanken weigeren ondanks het voor meerdere interpretaties vatbare antwoord van die VS-vertegenwoordiger.

Niet alleen werd hiermee de kans om in een rechtstreeks gesprek te kunnen pleiten voor Zahra Bahrami om zeep geholpen, maar werden de Iraanse gevoelens dermate geschoffeerd, dat men misschien wel een zekere genoegdoening vond in de executie van Bahrami.

3.
En nog steeds als een hondje achter de VS aan lopen als het om die uitzichtloze oorlog in Afghanistan gaat. Die lachwekkende schijnvertoning in de 2e Kamer, waarin GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap accoord ging met de politiemissie naar Afghanistan. Dit na het ontlokken van waardeloze, want uiteindelijk ineffectieve, toezeggingen aan het kabinet.

Een slechte imitatie van Pontius Pilatus!

Het Buitenleven

Vandaag is het grijs en nevelig en er staat een straffe wind, maar toch: droog! en: geen vorst! want: +3 graden! Dus vanochtend vroeg eerst ff 'n hypericum heestertje weggesnoeid zodat een van onze 3 tuinlampen rondom vrij toegankelijk is. Dit is de laatste van de 3 tuinlampen die dezer dagen z'n opknapbeurt moet krijgen: polijsten van de doorzichtige kunststof kap zodat deze na 21 jaar weer en wind te hebben doorstaan weer (bijna) glashelder is, en vervangen van de geheel verweerde pakkingring van neopreen schuimrubber. Daarna kunnen de drie lampen van de tuinverlichting weer minstens 10 jaar mee.

En ons otootje ontdoe ik van pekel en andere viezigheid middels 'n eenvoudige wasbeurt: wel afsoppen, maar alleen de ruiten en verlichting afzemen. Meer is zinloze werkverschaffing, want met dit weer is zelfs na 'n klein ritje de auto wederom tamelijk vies.

's Middags kom ik na de middagboterham op tijd weg  en kom eindelijk 'ns toe aan een iets groter ommetje van bijna 25 km. Met m'n conditie lijkt het wel goed te ziten, dus de verwachting is dat ik morgen weer 'ns naar Zuidlaren kan roeien.

Inderdaad, bijna de hele dag buiten :-))

31 januari 2011

Prima dag

Kil en grijs is het vandaag, maar toch neem ik vanmiddag de gelegenheid waar om een klein ommetje te roeifietsen. Het maandtotaal van januari komt daarmee op 164 km. Niet veel -er zijn velomobielrijders, vooral die in de kop van Noord-Holland, die dat eventjes doen tussen de middagboterham en de thee- maar voor deze eenvoudige roeifietser is het bij elkaar scharrelen van z'n kilometertjes dé manier om lichaam en geest fit te houden en met minimale schade deze soms naargeestige winterperiode door te komen. Zelfs onze weerman Gerrit Hiemstra heeft het vanavond over "zinloos weer" :-))

Tegen het eind van de middag krijgen we bezoek van Frank Schuring, eigenaar/directeur van InfraGilde voor een afrondend gesprek over het vernieuwen van de bijna 170 vierkante meter bestrating om onze woning. Dit verloopt naar ieders tevredenheid, zodat we verwachten dat we deze zomer over de bronsgele en kastanjekleurige gebakken klinkers om het huis kunnen lopen.

M'n studie van geometrische algebra (GA), een specialisme in de wiskunde dat de afgelopen 10 jaar veel meer belangstelling heeft gekregen, begint vorderingen te maken. 'k Begin langzaamaan te wennen aan de mathematische objecten van GA, hun onderlinge relaties en de bewerkingen die je ermee kunt doen. Overigens wordt algemeen onderkend dat GA in het begin tamelijk moeilijk is, ook omdat sommige heilige huisjes in van oudsher respectabele onderdelen van de zuivere en toegepaste wiskunde niet zo heilig blijken te zijn.

Jaap Suter's 'Geometric Algebra Primer' blijkt een heel mooie eerste inleiding in de GA te zijn. Het boek 'Geometric Algebra for Computer Graphics' door John A. Vince (2008) is eveneens heel nuttig om het werk van andere auteurs, bijv. het inmiddels klassieke boek 'New Foundations for Classical Mechanics' (2e editie, 1999) van David Hestenes, veel beter te kunnen begrijpen.

't Zal mij voorlopig bezig houden :-)

18 januari 2011

Hoog water in Deventer en weer roetsen!

Na de afgelopen winterperiode was het zondag een verademing om weer een eind weg te gaan zonder ons te hoeven bekommeren over mogelijk gladde wegen. Naar Deventer dus!

M'n vrouw en ik gaan 's zondags regelmatig (ca. eens per maand) naar Deventer. 't Is een heel sfeervolle en heel levendige stad, prachtig gesitueerd aan de IJssel. Graag maken we 'n wandeling vanaf de Beestenmarkt, langs 't spoorstation, door het Rijstenborgherpark, langs de IJsselkade richting roeivereniging en jachthaventje, en dan weer terug. We gaan de spoorbrug over, door het plantsoen Worp en over de Wilhelminabrug terug naar het oude stadscentrum. Soms maken we een omweg langs de nieuwe flats aan de IJssel en gaan vandaar rechtstreeks naar wat vroeger de Boreelkazerne was en dan het oude Bergkwartier in met z'n mooie oude straatjes. Via de Brink en langs de Schouwburg aan de Leeuwenbrug komen we weer bij onze geparkeerde auto op de Beestenmarkt.
Dit is natuurlijk een van de vele mogelijkheden om 'n mooie wandeling te maken...
Inclusief het aangenaam verpozen in de mooie serre van het IJsselhotel en café Dikke van Dale in het oude centrum, zijn we enkele uren onderweg. 't Is een prachtige wandeling dank zij het sterk afwisselende karakter ervan.

We wisten dat het water in de IJssel weer 'ns hoog stond, maar we waren toch verrast door het volksfestijn dat in Deventer aan de gang was! Overal drommen mensen die rondwandelden en naar het hoge water keken. Het was druk en gezellig, met een gemoedelijke sfeer. Opvallend was het aantal fotoliefhebbers dat rond liep. 'k Heb nooit zoveel mensen zien rondlopen met fototoestellen, vaak met enorme telelenzen (200-300 mm). Tussen al dat Canikongeweld viel ik (gelukkig) niet op met m'n  31 mm objectiefje op m'n Pentaxje :-) 

Zo'n ongewoon grote plas water is natuurlijk leuk om te fotograferen, maar ik ging liever een of twee treedjes hoger in de mediavoedselketen, en fotografeerde vooral de mensenmassa's (1 stapje hoger) en ook de fotograferende fotografen (2 stapjes hoger).

En goddank kan er weer geroetst worden! Regelmatig was het èn droog èn heel zacht, zodat ik de afgelopen week een begin kon maken met het opvijzelen van m'n weggezakte conditie.
'k Snap nog niet dat ik in een alweer ver verleden het enkele maanden kon volhouden zonder te roetsen… Leve m'n roei3wieler!