05 mei 2011

Het is even rustig

Nu ik dit schrijf neem ik me voor een vrije dag te nemen, zonder werken en regelen in huis en tuin en, als het weer aanlokkelijk genoeg is, een ommetje te roeifietsen.
Naar m'n gevoel staan op dit moment m'n roeifietsen stijf en stram van het stof en ranzig smeervet wegens verwaarlozing en stilstand vanaf eind april. Toch kon ik in april -dankzij het zonnige en droge weer en goede temperaturen- 752 km bij elkaar fietsen, waarvan 577 km op m'n THYS 209 en 175 km op m'n CF-bikes, vooral de RANS Dynamik Pro.

'k Werd vooral bezig gehouden door de vervanging van het volledige straatwerk, ca. 170 m², om ons huis. Het oorspronkelijke fraaie ontwerp, dat alweer van 1989 dateert, is hierbij aangehouden, al zijn er enkele details gewijzigd. De versleten en onappetijtelijk ogende betonklinkertjes zijn vervangen door gebakken klinkers van waalformaat in de kleuren bronsgeel en kastanjebruin. Veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de ondergrond met brekerzand en het maken van een cunet voor de oprit naar de autogarage met geotextiel, puin en brekerzand.

Omdat dit alles gebeurde in een bestaande tuin en bebouwde woonomgeving, was het werk verdeeld in 3 strikt gescheiden fasen: 1. voorlangs de woning, 2. achterlangs en 3. de oprit naar de garage. Er werd pas met de volgende fase begonnen wanneer de voorgaande fase geheel was afgerond. Hierdoor werden de overlast en het ongemak voor onszelf en onze buren tot een minimum beperkt, en kon onze tuin worden ontzien door gepaste voorzichtigheid tijdens de werkzaamheden.
De af- en aanvoer van materialen was eveneens gefaseerd, zodat er steeds voldoende ruimte was voor de opslag van nieuw zand en stenen en van de oude bestrating en zand.
Deze eisen en wensen zijn vanaf het begin van de onderhandelingen met InfraGilde meegenomen in de opzet van het bestek en de begroting van het werk.

Het maken van het cunet voor de oprit -dat gebeurde gisteren- was in mijn ogen een huzarenstukje. Bijna alle graafwerk gebeurde met een Neuson mobiele midigraver, bemand door een bekwame machinist. Natuurlijk werden eerst de ruim 30 jaar oude bouwtekeningen van onze woning geraadpleegd om te bezien of we kabels, leidingen of rioleringbuizen konden tegenkomen. Dat bleek niet het geval te zijn. In een vlot tempo werden eerst 22½ ton oude bestrating, zand en aarde verwijderd en -na het inleggen van een grote lap geotextiel- dezelfde hoeveelheid materiaal (15 ton puin en 7½ ton brekerzand) ingebracht. Tussentijds werd de puinlaag met een zeer zware trilplaat gecompacteerd.
Het puin en brekerzand werden op afroep geleverd en de verwijderde oude zand en aarde in gedeelten direct afgevoerd naar een depot in ons dorp. Toen vervolgens de grote container met ca. 25 ton oude betonklinkers, grindtegels en afsluitbanden aan het einde van de middag werd afgevoerd kon ik constateren dat er die dag totaal 70 ton materiaal was verplaatst zonder dat een takje, twijgje of bloemknop was afgebroken van de heesters langs de oprit!

Wanneer de nieuwe stenen morgen (vrijdag) of maandag worden geleverd kunnen de stratenmakers fase 3 voltooien en zal dit -naar onze maatstaven van de kleine particulier- omvangrijke en kostbare werk tot een goed einde zijn gebracht!

Inmiddels heb ik een foto-impressie van het straatwerk gepost.

Ondanks de nog steeds voortdurende droogte, gecombineerd met veel zon en soms hoge temperaturen, staat onze tuin er weelderig groen bij: wij schrikken er niet voor terug om onze Gardena tuinsproeier continu te laten werken. Per standplaats houden wij een minimale sproeiduur van 1½-2 uur aan, afhankelijk van de zwenkhoek.

Het mooie weer is er tevens debet aan dat de elektriciteitsproductie van onze 24 zonnepanelen (totaal 4.440 Wp vermogen) bijzonder hoog is: onze goeie ouwe Ferrarismeter heeft gelukkig geen terugloopblokkering en saldeert ons stroomverbruik en teruglevering aan het elektriciteitsnet volautomatisch, zodat-ie af en toe gierend (bij wijze van spreken dan) terugloopt wanneer de productie 's middags goed op gang is met een vermogen van tussen de 2- en 4-duizend Watt  :-)

Vanaf de datum van ingebruikname, 15 mei 2009 om 15.00 uur, tot op heden, 05 mei 2011, ca. 9.30 uur, hebben we in eigen beheer 7,2 MWh elektriciteit opgewekt, ongeveer tweemaal ons jaarlijks elektriciteitsverbruik.