30 april 2016

Een wandeling door eigen tuin

Alweer 2 weken geleden hadden we al veel werk in onze tuin gedaan om 'm "voorjaarsklaar" te maken. In die periode was het koud en wisselvallig, regenachtige dagen afgewisseld met zonnig weer. Schraal is het woord niet omdat we dat associëren met een gemeen koude wind uit noord/noordoost, en tegen vriezen aan. Het was gewoon  fris voorjaarsweer dat ook nu nog ervoor zorgt dat het uitlopen van blad en bloem traag verloopt.

Op zondag 17 april was het zonnig en fris en ik realiseerde mij dat een wandeling door de eigen tuin met het fototoestel in de aanslag een aardig beeld kon geven van de tuinaanleg (alweer ruim 25 jaar geleden) en hoe de beplanting er nu bijstaat. Extreme schaduwpartijen zijn nog afwezig omdat de grotere loofbomen nog geen nieuw blad hadden gevormd.

Vandaar een reeks van 29 foto’s. Verwacht geen fotografische hoogstandjes, maar tamelijk utilitaire kiekjes die met het bijschrift erbij proberen onze tuin globaal te beschrijven en iets te laten doorklinken van het plezier dat we daaraan beleven.


1. Huis en tuin liggen aan de Eems. We kijken nu richting westen. Een jonge vader komt aanlopen met zijn 2 kinderen op hun fietsjes om de kleinste te leren fietsen. Onze 27 m lange beukenhaag is nog in wintertooi, evenals de 3 grote essen in onze tuin.

2. Nog steeds op de Eems, met de blik richting noordwest. We zien een stukje van de gemeenschappelijke inrit waaraan 4 vrijstaande woningen liggen, en ons huis met de 24 zonnepanelen.

3. We zijn de inrit opgedraaid en zien onze beplanting links van de inrit, met achteraan de woning van een van onze 3 naaste buren.

4. Niet ver van het begin van de inrit en meer richting westen zien we hoe verschillende heesters de zichtlijnen beperken.

5. Hier hebben we zicht op ons gazon en omliggende borders die voor de woning liggen en op de grote es die midden in het gazon staat.

6. Onze oprit, met de deuren van garage en fietsen- en tuinmachinesberging open. Linksaf gaat naar de zij-ingang van ons huis via de keuken en naar de "officiële" voordeur. Drie buitenlampen lichten na zonsondergang de bezoeker bij die naar onze voordeur wil.

7. Bijna op het einde van de gemeenschappelijke inrit een blik op het achterste deel van onze tuin. De drie jonge boompjes in het gazon (Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (Valse Christusdoorn)) hebben we in 2006 of 2007 laten planten.

8. Kijkrichting west: blik op de noordgrens van onze tuin met een van onze buren. We hebben ervoor gekozen om elkaars borders min of meer in elkaar te laten overlopen, dus geen hagen of schuttingen!

9. Terug naar onze eigen oprit. Links daarvan is het smalle deel van het gazon voor ons huis, met daar omheen de planten- en heesterborders. We hebben gekozen voor de Engelse stijl voor de tuinaanleg, met gemengde borders, dwz zowel vaste planten als heesters.

10. Rechts van onze oprit, de blik naar het noorden. Het huis van onze buren op de achtergrond. ’t Strookje gras loopt door naar de rest van het achtergazon (foto 7).
11. De noordwesthoek van onze tuin. Helemaal achteraan staan 3 hoge sparrebomen en een hulst vlak bij elkaar, een geliefde plek voor veel vogels! Op de foto helaas niet zichtbaar; wel zichtbaar is de donkere hoek onder die bomen met de nodige ondergroei van rhododendron, klimop, vinca minor.

12. Blik richting westen. Dit is een heel favoriete hoek voor kleine tuinvogels, ook omdat we de winterse bijvoeding (pindanetjes, potjes pindakaas van de Vogelbescherming) ophangen in de grootste heester.

13. Op het achtergazon met de noordwesthoek van ons huis in beeld. Rechts op de foto is een klein stukje van de gemetselde compostbakken in beeld.

14. Vanaf het achtergazon de blik op de achterkanten van berging, garage en woning.
15. Vanaf de compostbakken (foto 13) kijken we nu langs de westgevel van ons huis. ’t Strookje grond beschouwen we als een bospaadje, omlijst door veel spontane begroeiïng.

16. Even verder het bospaadje op met de blik op het zuiden. Moeilijk te zien, maar toch aanwezig: 4 forse koningsvarens. De klimop moeten we van tijd tot tijd terugknippen. De bosanemoon heeft ervoor gekozen om zich op meerdere plekken tussen de boomschorssnippers te vestigen. Dat laten we dus zo…

17. Wat verderop draaien we om en zien het bospaadje naar het noorden toe. Aan de rand staat een enorme hulst die voor de juiste sfeer zorgt. Links is de afscheiding met de kavel verder op de Eems. Wij hebben de klimroosters vol laten groeien met een mix van klimop, kamperfoelie en winterjasmijn.

18. Vanaf het bospaadje naar zuidelijke richting komen we op het gazon voor ons huis. Het palenscherm vouwt zich om het ronde terras voor het huis. Daarvoor zit Floor, onze huiskat, die om huis alle ruimte heeft om rond te zwerven en af en toe een muis of vogeltje weet te vangen 8-(
Het palenscherm was al te zien links op foto 16; het begin ervan tegen de zuidwesthoek van ons huis is met 2 schuine palen gestut. Zo’n palenscherm was een van de opvallende kenmerken van de tuinontwerpen van de vroegere fa. De Punt (Glimmen). Ook aan de aanwezigheid van een augurkenboom en van glooiïngen in het tuinoppervlak kon men de door De Punt aangelegde tuinen herkennen.

19. De zuidwest hoek van onze tuin, die bewust aan enige verwildering is prijsgegeven. De bult snoeihout in het midden is inmiddels overwoekerd door de bonte gele dovenetel en we zijn benieuwd of-ie gebruikt zal worden als huisvesting voor de kleine diertjes in het veld. De reden dat we hier niet meer hoog opgaande heesters en planten hebben neergezet is om de afmetingen van de tuin en de ruimtelijke werking van de houtopstanden sterker te laten uitkomen. Dit is ook te zien op foto 5.

20. Nu een reeks foto’s van de tuin aan de zuidkant van ons huis die vanaf het voorste gazon zijn genomen.
De zuidgevel van ons huis, met voordeur, zonnepanelen en uiterst rechts een van de drie buitenlampen.

21. Die buitenlamp staat in het midden van een rond terrasje, kleiner dan dat op foto 18. Daaromheen een  streepje border met vaste planten en de ruim 25 jaar oude Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (Valse Christusdoorn). De drie jonge Gleditsia’s die we zelf hebben laten planten staan op foto 7.
Door het geboomte heen schemeren de huizen van twee van onze buren: in het midden rood dak, rechts witte puntgevel.

22. We zwenken het fototoestel naar zuidoostelijke richting en zien een stuk van de border direct achter de beukenhaag langs de Eems. De grote blauwspar is van onze buren, de lichte heester daarvoor staat in onze tuin: Japanse sneeuwbal (Viburnum plicatum mariesii), ook te zien op foto 4.

23. Kijkrichting noordoost: we kijken nu richting het smalle deel van ons voorgazon.

24. Kijkrichting noordwest: voorraam, voordeur, binnenkant van het palenscherm. Dat is voor het grootste deel begroeid met klimop en kamperfoelie.

25. Kijkrichting west: sterke ruimtewerking door spaarzaam gehouden hoogopgaande begroeiïng. De glooiïng in het gazon is goed te zien.

26. De zuidoosthoek van ons huis, met zonnescherm, zij-ingang en het puntdak van de fietsen- en tuinmachinesberging, de dikke stam van de 25 jaar oude Gleditsia en de puntgevel van onze buren. De heel hoge bomen op de achtergrond staan al in het recreatiepark Borgerswold. Als het zo uitkomt wandelen we daar graag!

27. Kijkrichting west vanaf het smalle deel van ons voorgazon.
28. Kijkrichting zuid vanaf de zij-ingang van ons huis. De rug- en armleuning van een van de twee terrasbanken op de voorgrond, bestrating naar het kleine rondje en een van de drie essen. De afsluiting van de tuin door de beukenhaag voegt veel toe aan de privacy. Het besloten gevoel van het terras wordt vooral ’s zomers versterkt door de Elaeagnus ebbingei (Olijfwilg) (links) en de Viburnum bodnantense (Sneeuwbal) (rechts).

29. Foto is genomen vanuit onze fietsenberging: twee van de drie fietsen van Willy, onze oprit en huiskat Floor, en uitzicht op de woning van een van onze 3 naaste buren.
Voor ons een bekend uitzicht: als het tuinieren voor vandaag er weer op zit en alles is opgeruimd, of als we zijn thuisgekomen van een mooi rondje fietsen en we op het punt staan om de berging af te sluiten :-)