30 augustus 2010

Fietskm boekhouding en nog wat…

'k Ben in augustus blijven steken op 486 km: 103 km rondgetrapt op m'n CF-mtb en 383 km op voornamelijk m'n roei2wieler.

't Kon minder, zoals men dat ten onzent zegt. Het weer werkte niet mee, terwijl zowel de tuin als het schilderwerk ook de aandacht vroegen.

Zionisme
In m'n posting Schoothondje.nl had ik het over ...Israël, dat zich steeds duidelijker ontwikkelt tot een gevaarlijk militant zionistisch land met een fascistische inslag en voortdurend op zoek naar meer Lebensraum...

Vandaag las ik in de NYT in het artikel In Israel, Settling for Less een uitleg uit gezaghebbende bron waarom onderscheid gemaakt moet worden tussen twee varianten van zionisme. Het seculiere Zionisme is democratisch en werd gepropageerd door ondermeer Theodor Herzl en David Ben-Gurion. De orthodox-religieuze kolonisten -medeverantwoordelijk voor de schandalige gang van zaken in de door Israël bezette gebieden- hangen een theologische versie van het Zionisme aan die principieel anders is.

Prof. Gabi Taub, hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, legt uit waartoe het religieuze Zionisme uiteindelijk kan leiden. Het zou kunnen leiden tot een Israël dat heel anders is dan het land zoals we dat nu kennen. Taub windt er geen doekjes om en gebruikt harde taal:
"...Herzl’s vision was about liberating people, while [the religious settlers' vision] is about achieving a mystical reunion between the people of Israel and the land of Israel. Herzl’s view stemmed from the ideals of the Enlightenment and the tradition of democratic national liberation movements, dating back to the American and French Revolutions; religious settlers are steeped in blood-and-soil nationalism. Herzl never doubted that Israeli Arabs should have full and equal rights. For religious settlers, Arabs are an alien element in the organic unity of Jews and their land

...... Israel would have to choose between remaining democratic but not Jewish, or remaining Jewish by becoming non-democratic. Israel’s enemies have long maintained that Zionism is racism and that Israel is an apartheid state. If the settlers succeed, they will turn this lie into truth.

...... The religious settlement movement is not just secular Zionism’s ideological adversary, it is a danger to its very existence. Terrorism is a hazard, but it cannot destroy Herzl’s Zionist vision. More settlements and continued occupation can."

25 augustus 2010

Ligfiets populairder maken

Al 'n hele tijd geleden ben ik opgehouden met meediscussiëren op de Google ligfietslijst. En na het zoveelste incident dat een maand of wat geleden door een van de habituele HPV-azijnpissers aldaar werd veroorzaakt bezoek ik die lijst ook niet meer dagelijks. 'k Moet bekennen dat ik dat niet mis maar wel mijzelf veel ergernis bespaar.

Een enkele keer lees ik mee, zoals de interessante discussie over 'Keuze Velomobiel', waarin onbekommerd tegen wat heilige huisjes in velomobielland werd getrapt, en waarin ik tot mijn groot genoegen de sterke kanten van de Vlaamse velomobiel WAW breed uitgemeten zag.

De discussie 'Ligfiets populairder maken' leek interessant maar is vooral ouwe koek. De grote denkfout die ligfiets-aficionado's maken is dat ze zich niet verplaatsen in de beleveniswereld van hun potentiële doelgroep. Men gaat onmiddellijk op de 'meer meters met minder moeite' toer en het meeliften met Bekende Nederlanders, al dan niet sportief.

Des Pudels Kern: de doorsnee fietser ziet z'n fiets als een transportmiddel voor zichzelf, voor de kleine kinderen en voor spullen. Heel gewoon: de fiets pak je zonder gedoe en nadenken, met je gewone kleren aan stap je op en je gaat naar je bestemming. Kijk maar 'ns naar de spits in Kopenhagen.

Vanuit die optiek schort er van alles aan de ligfiets. Daarom is er tijdens die spits in Kopenhagen geen ligfiets te zien. En ook niet in Amsterdam.

Voor veel mensen is de e-bike een veel aantrekkelijker middel om de 'meer meters met minder moeite' gedachte tot werkelijkheid te maken. Die slag om de gunst van de consument heeft de ligfiets reddeloos verloren.

En dat is niet eens zo'n slechte zaak: als de e-bike de elektrische auto overbodig zou kunnen maken...

10 augustus 2010

Er moet geschilderd worden!

't Fietsen staat eventjes op een laag pitje. De buitenkant van onze berging voor fietsen en tuinmachines, alweer 10 jaar geleden nieuw gebouwd, heeft een verfbeurt nodig. Dat betekent 4-5 dagen werk: schuren met ammoniakwater en afspoelen, 'n dag of wat laten drogen en dan kan er naar hartelust geverfd worden. 't Is wel oppassen geblazen met de ochtenddauw en de kans op regen. Maar tot nog toe lukt het prima om deze hindernissen te omzeilen.

Afgelopen maand juli heb ik totaal 771 km gefietst: 312 km op m'n roeifietsen en 459 km op m'n CF-bike. Dat red ik niet in augustus, want er staan veel andere zaken in m'n agenda.
Dat is minder erg dan het lijkt. Het roeifietsen is een veelzijdige en het gehele lichaam activerende wijze van verplaatsing, en ik kan met veel minder afgelegde km's volstaan om een prima conditie -althans voor het normale dagelijkse leven van een redelijk actieve senior+ die graag in en om huis werkt en ook z'n verdere intellectuele ontwikkeling niet wil verwaarlozen.

Vorig jaar heb ik bewust gekozen voor bijna uitsluitend roeifietsen; m'n CF-bikes gebruik ik alleen als ik met m'n vrouw samen fiets in weekenden en vakanties. Dit jaar heb ik t.m. de maand juli 2764 km gefietst, waarvan 1958 km op m'n roeifietsen en 806 km op m'n CF-bikes. Ik vind dat prima zo...

09 augustus 2010

Hoe merkwaardig...

Afgelopen vrijdag overleed Tony Judt (historicus en essayist) in z'n huis in New York. Hij was een briljante en scherpe geest, met gelukkig een waardevolle nalatenschap van boeken en essays. Hij groeide op in een seculier Joods gezin, en had aanvankelijk grote sympathie voor de jonge staat Israël. Wel verloor hij zijn aanvankelijk enthousiasme voor het zionisme toen hij in de gaten kreeg hoe dat ten koste ging van de Palestijnen en hoe Israël zich ontwikkelde tot een "oorlogszuchtige, onverdraagzame en door het geloof gedreven etnische staat."

'k Moest weer denken aan de ietwat knorrige gedachtenwisseling, in de laatste week van februari j.l., met prof. Eric Schliesser, bijzonder hoogleraar filosofie en morele wetenschappen aan de universiteit van Gent. Die gedachtenwisseling was naar aanleiding van de posting Schoothondje.nl op dit weblog.

'k Kreeg direct de verwijten van antisemitisme en belediging van de slachtoffers van de Nazi's. Dat had ik kunnen verwachten: Dries van Agt en Avraham Burg waarschuwen in hun boeken dat kritiek op Israël direct als antisemitisme wordt bestempeld en dat de Holocaust graag met de haren erbij wordt gesleept. Schliesser vond dat ik mij beter kon beperken tot onschuldige verhaaltjes over (roei)fietsen.

Mwahhh…, zou hij dat ook van Tony Judt gevonden hebben?

Overigens lijkt niets meer te dol in deze wereld: wat te denken van de opvatting dat het gebruik van de fiets onderdeel is van een anti-Amerikaanse samenzwering om de vrijheid te ondermijnen en Amerika te vernietigen? Meer over deze curieuze gedachtengang is te vinden op copenhagenize.com en the reaction.

Geen of weinig fietsen is niet goed. Veel en heel veel fietsen kunnen ook voor problemen zorgen. Denk maar aan de chaos van gestalde of zomaar weggezette fietsen rondom veel spoorwegstations. Nathan Lewis' schop tegen de schenen van de oprechte fietsliefhebber, The problem with bicycles is beslist de moeite van het lezen waard!