20 november 2011

Onder het mes in München en zeg nooit "nooit"

M'n huisarts bleek zeer geïnteresseerd in het verdere verloop en m'n cardioloog werkt van ganser harte mee om m'n lekkende mitralisklep in München te laten repareren. Het eerste wat hij deed was m'n zorgverzekeraar vragen om een machtiging hiervoor. Vervolgens stuurde hij mij weer op pad voor nog 'n paar medische onderzoekingen. De Duitse checklist voor pre-operatieve medische onderzoekingen is namelijk wat uitgebreider dan wij ten onzent hanteren voor hartoperaties. Zo volgde ondermeer een uitgebreid gebitsonderzoek door m'n tandarts, waarvan de bevindingen prompt aanleiding gaven tot enkele noodzakelijk ingrepen door tandarts en kaakchirurg. Natuurlijk leidt dit tot vertragingen: pas op 28 november a.s. kan ik bij de kaakchirurg terecht voor een apexresectie aan de distobuccale radix van element 26 en een orthopantomogram (OPG).

Als dit alles voltooid is kan m'n medisch dossier naar het Deutsches Herzzentrum München en kunnen m'n cardioloog en de hartchirurg(en) aldaar overleggen hoe dit varkentje te wassen.

Zeg nooit "nooit"
Er zijn natuurlijk ook andersoortige voorbereidingen nodig. Dat was de oorzaak dat we op twee punten onze principes moesten prijsgeven:
* onze auto is nu voorzien van winterbanden, hoewel we tot voor kort er heilig van overtuigd waren dat we best zonder konden. Maar deze winter kunnen we worden gedwongen om de auto te gebruiken onder min of meer winterse omstandigheden;
* en nee, liever geen laptopje meer, zo dacht ik nog tot twee weken geleden. Maar nu telt ons huishoudentje maar liefst 4 computers, met een MacBook Air 13" als laatste aanwinst. Heel mooi mesjientje trouwens en prima geschikt om "onderweg" te mailen en online vliegtickets en hotels te boeken.

Natuurlijk zijn het spannende tijden en daarom ben ik niet altijd in m'n gewone doen. Soms wat rusteloos en gespannen en soms kan ik mij slecht concentreren. Maar ertegen opzien, daar is tot nog toe gelukkig geen sprake van!

Gelukkig werkt het weer eindelijk mee. Er is wat zon en een combinatie van temperaturen van ruim boven 0 graden en nauwelijks wind. Dat maakt een ommetje roeifietsen tot een feest, ook omdat het bijzondere karakter van het veenkoloniale landschap treffend wordt benadrukt door het warme licht van de laagstaande zon!
En af en toe een mooi concert in Groningen zorgt eveneens voor de noodzakelijke ontspanning.

Occupy Wallstreet
Natuurlijk volg ik de belangrijkste ontwikkelingen van deze beweging. Het doet mij goed te lezen dat in de USA de Occupy-beweging de politieke agenda en de maatschappelijke opinie over inkomensongelijkheid en de heersende plutocratie beïnvloedt. Nu maar hopen dat dit doorzet, ook in ons Europa en dat het vrijgevochten marktdenken en casinokapitalisme hierdoor de voet wordt dwarsgezet.

Het valt mij op dat de gevestigde maatschappelijke instituties bij ons in dezen bijna alle met de mond vol tanden staan. De zegslieden van kerken -vooral de Protestantse Kerk in Nederland, de vakbonden en de linkse politieke partijen zijn vooralsnog sprakeloos. Maar dat is niets nieuws: als het erop aankomt blijken dergelijke instituties maar al te vaak verstoken van alertheid, durf en daadkracht.
Laf en gemakzuchtig is misschien een betere omschrijving...

04 november 2011

Onder het mes, maar waar?

'k Wil iedereen bedanken voor haar/zijn bemoedigende woorden en morele steun voor de hartoperatie die ik moet ondergaan.

De slokdarmecho werd op 25 oktober uitgevoerd en de hartkatheterisatie op 2 november. Het eerste wees uit dat de mitralisklep inderdaad lek is, en het tweede liet zien dat m'n aders naar en bij het hart geen afwijkingen vertonen. Bijkomende werkzaamheden zoals het aanbrengen van bypasses lijken derhalve niet aan de orde :-)

Deze constateringen maakten een veel gerichter zoeken op internet naar mitralisklep reparaties mogelijk en daar heb ik heel wat interessante vondsten gedaan. 'k Zal de lezer van dit weblog niet vermoeien met details en alleen de hoofdlijnen weergeven zoals ik ze op dit moment zie.

Er zijn twee operatietechnieken:
  1. de klassieke openhartoperatie, waarbij het borstbeen in de lengte wordt doorgezaagd om toegang tot en zicht op het hart te krijgen.
  2. de minimaal invasieve operatie waarbij meestal de ribbenkast intact wordt gelaten en toegang tot het hart wordt verkregen door kleine incisies in de borstkas. De operatie wordt verricht met zeer kleine instrumenten die met een geavanceerde afstandsbediening -ook wel een operatierobot genaamd- worden bestuurd. Overzichtelijke informatie (in het Engels) staat op de webpagina Cardiothoracic Treatment Options. De werkwijze wordt beschreven op da Vinci® Mitral Valve Repair.
In Nederland lijkt het repareren van de mitralisklep met robotchirurgie nog niet te gebeuren, al gebruiken de Isala klinieken in Zwolle al een da Vinci-robot voor andere operaties. Wel zijn de Isala klinieken van plan in 2012 de robotchirurgie te gaan gebruiken voor mitralisklepreparatie.

In het buitenland is robotchirurgie op meer plaatsen in gebruik dan in Nederland. Een indicatie hiervoor geeft de Surgeon Locator. Zoekt men op "hospitals" in een land, dan levert Nederland 13 ziekenhuizen op (dubbele vermeldingen als 1 geteld) en Duitsland 42, waaronder een tweetal in München.

Tijdens onze vakanties in Bayern zijn wij meermalen het Deutsches Herzzentrum München gepasseerd, als we over de Nymphenburger Strasze naar het slot Nymphenburg fietsten. Daar is men gespecialiseerd in "minimal invasive, rekonstruktive und interventionelle Behandlung von Herzklappen". De mitralisklepreparatie wordt hier bij voorkeur met een minimaal invasieve operatietechniek uitgevoerd.

Alles overziend (waarbij ik ook belangrijke overwegingen heb betrokken die ik niet heb vermeld) kom ik tot de voorlopige conclusie dat het zeer de moeite waard is om in München te vernemen of mijn situatie minimaal invasieve mitralisklepreparatie mogelijk maakt. Zo ja, dan zie ik er ook geen been in om in München te worden geopereerd. Wij kennen de stad goed en voelen daar ons altijd zeer prettig en volkomen op ons gemak. München is zo langzamerhand ons tweede "thuis" geworden: volgend jaar gaan we daar voor de 20ᵉ keer heen.

Dat betekent dus: overleg met m'n huisarts en cardioloog, en ziektekostenverzekeraar. Weer werk aan de winkel :-)

Het blijven interessante tijden…

Fietsen

Van fietsen is in oktober niet veel terecht gekomen. Het bijhouden van m'n conditie deed ik vooral in onze tuin, waar een 8-tal plantvakken groot onderhoud kreeg, en de aangrenzende plantvakken eveneens werden aangepast. Ruim 200 nieuwe vaste planten zijn de grond ingegaan, een paar heesters zijn naar een andere plaats in de tuin verhuisd en er zijn heesters verwijderd en afgevoerd dan wel weggegeven aan onze buren. Het was heerlijk werken dankzij het mooie herfstweer en de schitterende herfstkleuren, die ook in onze tuin volop aanwezig waren.

M'n fietskm's in oktober zijn derhalve beperkt gebleven tot een schamele 252 km:
RANS Dynamik Pro 58 km;
roeifietsen 194 km.
Toch ben ik daar dik tevreden mee :-)

Met Derk Thijs in Middelburg en m'n fietsenmaker in Zuidlaren heb ik afgesproken dat m'n roeifietsen in Middelburg een grondige onderhoudsbeurt krijgen en van de nieuwste technische details worden voorzien. M'n fietsenmaker zorgt voor het transport van m'n roeifietsen van ons huis naar Middelburg en vice versa. Dat alles zal gebeuren zodra ik weet wanneer ik voor de hartoperatie word opgenomen. Die roeifietsen zullen heel belangrijk zijn voor m'n revalidatie en moeten daarom in een onberispelijke conditie verkeren :-))

De technische details betreffen nieuwe, speciaal geprepareerde Dyneema kabels met een langere levensduur, en aanpassen van snek en revolverring waardoor het omdraaien of verwisselen van de aandrijfkabel veel gemakkelijker wordt.
Vooral dat verwisselen van de aandrijfkabel, da's voor mij nog steeds een geweldige crime. Dat gepeuter van zo'n dik touw door 'n klein gaatje... 't Gaat bij mij alleen thuis goed: ik reserveer daarvoor minimaal 1 dagdeel en de telefoon wordt uitgezet. Min of meer de noodtoestand dus...