26 september 2013

Andere fietsen, vervolg

Van het een komt het ander
Bij nader inzien kon m'n fietsenverzamelingsaneringsoperatie nog verder worden doorgevoerd: de roei3wieler is omgeruild voor nòg 'n 209 roei2wieler. De redenen bleken voor de hand te liggen. Twee trikes is wat veel van het goede, zowel qua functionaliteit -vermijden van valpartijen als het glad is- als qua ruimtebeslag in onze fietsenberging. Met een 209 erbij is er nu een reserve-exemplaar voor wanneer de andere roeifiets weg moet om te worden onderhouden/gerepareerd. Derk Thijs woont namelijk niet naast de deur en ondanks dat Derk m'n roeifietsen zonder uitstel onderhanden neemt, kost het heen- en terugsturen toch al gauw een week of langer.

Roeifietsen is een onmisbaar onderdeel van m'n leven, dus 'k wil niet zonder roets zitten!

e-Scorpion: hoe gebruik ik de e-ondersteuning?
Met de e-Scorpion is de zadelpijn, vroeger de bijna altijd aanwezige kwelgeest, definitief verdwenen. M'n plezier in het fietsen is weer helemaal terug. Merkwaardigerwijs ging dat in het begin nogal langzaam, net alsof ik het niet helemaal vertrouwde of niet kon geloven. Nu kan ik mij weer verheugen op de volgende fietstocht, en kan het mij niet schelen hoe lang die duurt. Een bekende of onbekende omweg maakt evenmin wat uit.

De ondersteuning van de BionX-naafmotor heeft 4 keuzemogelijkheden: 35-75-150-300 procent. 'k Neem aan dat deze getallen de volgende betekenis hebben: elke Watt vermogen dat de fietser met de trappers levert, wordt door de BionX verhoogd met het ondersteuningspercentage, zodat per Watt geleverd fietsersvermogen het totale vermogen dat aan het achterwiel wordt geleverd 1,35-1,75-2,5-4,0 Watt is. Het aandeel van het fietsersvermogen in het totale aandrijfvermogen is dan 74-57-40-25 procent.

De laagste stand van 35% is m'n meest gebruikte ondersteuning. De reden is vrij simpel: 'k ervaar dat die ondersteuning de nadelige eigenschappen van de Scorpion net compenseert. 'k Heb nu de indruk dat ik op een tamelijk lichte en snel reagerende fiets zit waarmee het goed sprinten en klimmen is.

Maar 't moet gezegd: bij gelijke snelheid en weersomstandigheden fietst, c.q. roeit, de THIJS 209 roeifiets nog veel lichter!

'k Fiets vooral om m'n conditie op een goed niveau te houden. Het past dan niet om mezelf voor de gek te houden door een hoge ondersteuning te gebruiken: de beoogde effecten van het fietsen zouden dan grotendeels afwezig zijn!

14 september 2013

Andere fietsen en e-watdanook

Andere fietsen

M'n fietsenverzameling heb ik deze zomer grondig moeten herzien zodat deze nu uitsluitend uit ligfietsen bestaat:
roei2wieler THIJS 209
roei3wieler THIJS
HP Velotechnik e-Scorpion fs 26
M'n RANS CF-bikes, de Cruz en de Dynamik Pro, doe ik van de hand. De Dynamik wordt gedemonteerd en  onderdelen ervan worden gebruikt om de mtb van m'n vrouw te opwaarderen. Vooral de hi-tech wielen en de verende voorvork zullen haar SANTOS zo'n anderhalf kilo lichter maken :-) Het frame van de Dynamik zal ik bewaren als aandenken aan m'n CF-periode -waaraan ik trouwens heel leuke herinneringen heb!- en wordt opgehangen in onze autogarage of fietsenberging. Ook de Cruz, voorzien van een voortreffelijke Sunstar ondersteuning en met een zeer hoogwaardige en kostbare afmontage, zal het veld moeten ruimen, al weet ik nog niet hoe.

'k Moet wel bekennen dat het mij aan het hart gaat dat ik niet meer kan mountainbiken. Snel raggen over smalle bospaadjes -natuurlijk voorzover m'n leeftijd en conditie dat toelieten- was altijd een feest :-))

Ik proefde dat gemis vooral toen wij tijdens onze nazomer-week in Beieren op ons gemak wat rondscharrelden tussen Kloster Schäftlarn, Straßlach en Grünwald en de vlotten bekeken die vanuit Wolfratshausen het Isarkanal afvoeren en bij Mühltal 18 m naar beneden gingen via een hellingbaan van 345 m lang. Fietsen is populairder geworden in Duitsland. Het was daar veel drukker met fietsers -meestal mountainbikers en wat racefietsers- dan 3 jaar geleden. Gelukkig voelde ik mij met m'n e-Scorpion niet helemaal verdwaald tussen die gasten…

e-Watdanook

'k Was al i-bejaarde, maar met m'n elektrisch ondersteunde fietsen hoor ik nu ook bij de club van e-bejaarden :-\
De e-categorie van wat dan ook houdt de gemoederen van het publiek danig bezig, dus ook van fietsers. Af en toe lijkt tussen fietsers zelfs een richtingenstrijd tussen puristen en rekkelijken te ontstaan, maar die heeft zich gelukkig niet echt doorgezet. Een genuanceerde kijk op dit onderwerp lijkt zich te ontwikkelen. Een sobere toepassing van e-ondersteuning is in bepaalde gevallen buitengewoon nuttig en een zinvolle uitbreiding van de reeds beschikbare mobiliteitsalternatieven. Waar het gaat om alleen maar het beleven van de snelheidsroes en/of het meeslepen van allerlei comfortabele zaken in voertuigen van 1000 kg of meer, is al gauw sprake van een kritische benadering.

Als het gaat om het handhaven of zelfs uitbreiden van het huidige kwalitatieve en kwantitatieve niveau van mobiliteit en het omzeilen van de milieubezwaren en de toekomstige olieschaarste, is e-watdanook een schoolvoorbeeld van het "vicious circle principle" van Craig Dilworth.  In het kort komt dit principe hierop neer dat elke geslaagde poging om schaarste van voedsel, water, grond- en hulpstoffen en voorzieningen op te heffen, gegarandeerd tot gevolg heeft dat er nieuwe schaarstes ontstaan die op hun beurt weer om oplossingen schreeuwen. Immers, zolang deze keten van gebeurtenissen met succes kan worden voortgezet zal het mensdom in tal en last toenemen en schaarstes steeds weer optreden. Het mensdom heeft namelijk geen ingebouwde biologische en/of culturele remmen (meer) op de voortplantingsdrift.

Heel aardig is het verschil in deze benaderingen te zien in E-Freeway, het energievraagstuk. Quezzzt heeft een blind vertrouwen in technische oplossingen, terwijl Theo van Goor zich al bewust lijkt van die doodlopende weg.

[Update:] Direct nadat ik deze posting op m'n weblog had gezet, kreeg ik dit onder ogen:
Red onze kinderen: kunstenares Tinkebell laat zich steriliseren.