16 september 2012

Zadelongemak door beknelde grote bilspier

Vanmiddag maken we -Willy en ik- een ontspannen fietstochtje. Niet te lang maar toch voldoende (33,5 km) om het effect te bepalen van de 12 mm schuim/10 mm vilt combinatie onder het RANS zitdekje op de Dynamik Pro. Anders dan op de RANS Cruz blijkt het comfort op de Dynamik Pro zwaar onvoldoende. Het is nog geen Martelgang van Kromme Lindert ('t bekende boek van A.M. de Jong) maar de zadelellende houdt mij wel continu bezig.

Ook vandaag ervaar ik dat m'n zadelellende twee oorzaken heeft, afhankelijk van de zithouding (meer of minder voorover): druk op de zitbotjes en/of beknelde grote bilspier.

Deze spier, de musculus gluteus maximus, is de grootste van de drie bilspieren en bepaalt een groot deel van de vorm van de billen. De grote bilspier beweegt het bovenbeen achterwaarts en stabiliseert de onderrug. [Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Musculus_gluteus_maximus]
Als leek op anatomisch gebied weet ik niet of deze pijn wordt veroorzaakt door de spier zelf of doordat zenuwen bij die spier bekneld raken. De teneur van het artikel "Zenuwschade" doet echter het laatste vermoeden.
Opvallend is dat deze oorzaak van zadelpijn -beknelde bilspieren- nergens wordt genoemd (althans niet in de verhandelingen over zadelpijn die ik tot vandaag ben tegengekomen).

Al fietsend voel ik heel duidelijk de pijn die wordt veroorzaakt door de beknelling van de grote bilspier wanneer deze samentrekt en het bovenbeen strekt, waardoor ik kracht zet op 't pedaal dat naar beneden draait. 'k Bedenk dat de grote bilspier bij contractie korter èn dikker wordt, net als de spierballen in de bovenarmen. Op een onbeweeglijk gemonteerd hard fietszadel (de meeste moderne zadels!) drukt alleen de samengetrokken bilspier op het zadel. En da's heel pijnlijk :-(

Gisteren heb ik op de Dynamik Pro heel provisorisch en stilstaand op 't meegekregen Lepperzadel gezeten. 'k Voelde dat de twee achterste spiraalveren gemakkelijk inveren. Daardoor kan de achterkant van dat zadel links en rechts kantelen; het draaipunt ligt bij de voorkant van het zadel. Dat betekent dat bij contractie van een bilspier het zadel onder die bilspier omlaag kantelt -en onder de andere bilspier omhoog- totdat de druk op linker- en rechterbilspieren even groot is. De pijnveroorzakende druk op de samentrekkende bilspier zou daardoor minder moeten zijn.

Toekomstige experimenten met 't Lepperzadel zullen moeten uitwijzen of dit zadel volgens deze gedachtengang meer comfort biedt door de soepele achtervering.


Thijs 209 op de fietsendrager?
Onderweg bedenk ik dat de carbon roets wel 'ns op de fietsendrager kon passen, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Weer thuis zet ik 'm even op 't rek, en het lijkt dat 't gaat lukken…

En als dat alles niet helpt, dan zal begin volgend jaar de E-Scorpion mij definitief van m'n zadelellende afhelpen :-))

Nooit gedacht dat m'n openhartoperatie zulke gevolgen kon hebben...

Geen opmerkingen: