27 februari 2014

Roeifietsen en nog wat...

M'n vrouw Willy en ik zijn druk doende fietskm's bij elkaar te sprokkelen. Gisteren waren de weergoden met ons en konden we een klein zwerftochtje (trike en mtb) maken van ca. 42 km (Veendam-Anloo-Schipborg-Zuidlaren-Midlaren-Kielwindeweer-Veendam). Tamelijk zonnig, niet te veel wind en af en toe zelfs zacht.

Vandaag kan ik na de onderhoudsbeurt van de blauwe Thijs 209 't spul aan de tand voelen. Het blijft bij twee korte rondjes à 7 km, zoveel mogelijk via weggetjes in de luwte door Borgerswold, Borgercompagnie en de villawijk Borgerspark. Zo kan ik mij gemakkelijker houden aan de voorlopige eigenhandig uitgevaardigde traningsrichtlijnen: niet te hard van stapel lopen zodat het lijntje niet breekt :-} Het parcours is zeer geschikt om af en toe voluit te gaan en dan weer rustig doorroetsen. 't Lijkt erg, dat rondjes rijden, maar op bijv. de 10.000 m schaatsen doen ze dat ook.

…en nog wat…
'k Heb een abonnement op de digitale krant "De Correspondent". Vandaag opende de krant met "Geld verdienen aan uitbehandelde patiënten, mag dat?". Het Nederlandse bedrijf myTomorrows wil uitbehandelde patiënten niet-geregistreerde medicijnen aanbieden. Er is veel kritiek op de commerciële motieven van het bedrijf, maar ze leggen wel een serieus probleem bloot. Gastauteur Lucien Hordijk portretteert dit omstreden en bijzondere bedrijf.

'k Heb daar zo mijn gedachten over die tamelijk neutraal en afwachtend zijn. 'k Heb dit toegelicht in een bijdrage die ik hieronder laat volgen:
Een heel interessant artikel over een onderwerp dat ook voor mij relevant is. Medio 2003 kreeg ik te horen dat ik uitgezaaide prostaatkanker had. Operatief ingrijpen of bestraling v/d tumor was niet meer mogelijk. Sindsdien wordt de tumorgroei onderdrukt door een hormoonbehandeling dmv 3-maandelijkse injecties met Lucrin Depot 11,25 mg (Voornaamste neveneffect: chemische castratie.) met een ondersteuning van een dagelijkse calibutamide-pil. Nu, na ruim 10 jaar, lijkt de hormoonbehandeling z'n effect te verliezen en stijgen de PSA-waarden die in mijn bloed gemeten worden (verdubbeling per half jaar).

Volgens m'n uroloog ben ik nog niet uitbehandeld en gebeuren voorlopig de periodieke controles op het gebruikelijke 6-maandelijkse schema. Klachten heb ik niet en m'n dagelijkse leven gaat normaal door.

Toch wil ik wat te kiezen hebben als de nood aan de man komt. M'n uroloog is op de hoogte van mijn aanmelding bij myTomorrows (de enige echte en goede spelling!). Voor mijn geval heeft myTomorrows (nog) niets te melden wat echt interessant is.

Ik ben niet van plan mij als een mak schaap willoos over te leveren aan een levenseinde wat ik beslist niet wil, en hierbij denk ik niet alleen aan de effecten daarvan op mijzelf, maar ook aan de gevolgen voor m'n omgeving: mijn naasten en m'n verzorgers.

'k Kan niet zeggen dat ik momenteel daarmee intensief bezig ben. Ik maak mij nu drukker over het herstel van een blessure die hinderlijk is bij mijn grootste liefhebberij, namelijk roeifietsen. Dat geeft al aan dat ik geen voorstander ben van levensverlenging tegen elke prijs. De kwaliteit van leven, waarbij bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid belangrijke aspecten zijn, is voor mij heel belangrijk, en bang voor de dood ben ik ook niet.

Nog twee zaken, die mijn keuzemogelijkheden vergroten en de gebeurtenissen de goede kant kunnen opsturen, kan ik wel noemen:
- 'k ben lid van de NVVE, voor informatie maar vooral voor de mogelijkheden die deze vereniging biedt (reanimeer-mij-niet-penning, euthanasieverklaring);
- 'k  ben bezig met wat de Stichting de Einder te bieden heeft als steun voor een zelf te kiezen levenseinde (http://deeinder.nl/). Dit is voor mij de belangrijkste optie. Het aantrekkelijke daarvan is dat ik de gifbeker zèlf ter hand neem en leegdrink en niet mijn huisarts of andere medicus opzadel met een emotioneel zeer belastende handeling.

Hoe dit alles uiteindelijk zal verlopen is nog in de toekomst verborgen, en dat is goed zo. De mogelijkheden die myTomorrows op termijn zou kunnen bieden wijs ik niet bij voorbaat af, al realiseer ik mij dat op zeker moment aan mijn leven een einde zal komen en dat ik dat zal moeten/willen aanvaarden.

Geen opmerkingen: