26 maart 2013

Tevreden…

Sinds die ijzige poolwind hier de scepter zwaait, heb ik wijselijk m'n roeifietsen binnen laten staan. Daar komt nog bij dat vooral afgelopen zaterdag en zondag het platteland werd geteisterd door enorme bruine stofwolken van soms 10-tallen meters hoog.

Dat is bij ons in de Veenkoloniën een normaal verschijnsel wanneer het langdurig droog is geweest en er een harde wind opsteekt. Het zijn voornamelijk de humeuze bestanddelen die worden opgewaaid en meegevoerd door de wind, waardoor de akkergronden nog zanderiger worden dan ze al waren :-(

Geen weer dus om veel buiten te zijn.

Vandaag is het iets minder ijzig koud; ook de wind is wat minder dan afgelopen dagen. Een prima moment om een klein ommetje van enkele km's te maken om te ervaren hoe het duw- en trekwerk is bij m'n middenrif-met-ongemakken.

Dat is nu al een stuk minder geworden :-) De dagelijkse sit-ups, soms in hoog tempo uitgevoerd, lijken te werken om de boel in m'n bovenlijf weer gangbaar te maken. 'k Had het gevoel bij die sit-ups dat er heel wat werd losgemaakt: lichte pijnscheuten bij m'n sternum en elders rondom de borstkas en in de schouders, gelardeerd met ander ongemak, soms zelfs een zwak misselijk gevoel in de maag.
'k Ga ervan uit dat ik op de goede weg ben en dat ik met de extra oefeningen het verdere herstel bevorder.


Fossiele brandstoffen worden echt minder

De Energy Watch Group / Ludwig-Boelkow-Foundation /Reiner- Lemoine-Foundation heeft recentelijk (maart 2013) het rapport "Fossil and Nuclear Fuels – the Supply Outlook" uitgebracht, een degelijke studie van 178 pagina's. De samenvatting ervan, de blzn. 131-132, heb ik hier als screenshots weergegeven.

Overigens blijkt uit het rapport dat schaliegas aan dit beeld nauwelijks iets verandert. Ook hier blijkt dat de schaliegasgekte een luchtbel is.

1 opmerking:

Quezzzt zei

De vraag is altijd maar wat de bron van een rapport wil vertellen.

We weten dat als 1/4 van een oliebron opgebruikt is ( dat vanzelf eruit spuit door de druk )dat het steeds meer moeite gaat kosten de rest eruit te halen. Vanaf 1/2 daalt de productie sterk. De laatste 1/4 kan zelfs alleen worden gewonnen met hoogtechnologische oplossingen.

Dat de wereldwijde productie na decennia daalt is dus niet zo raar. Dat kan een flink probleem worden als de wereldeconomie weer flink aantrekt, maar ook een oplossing omdat alleen dure olie echt op grote schaal aanzet tot vinden van andere energie.

De overgeleven hoeveelheid olie in de grond, daar geloof ik niet van dat die snel 'opraakt' Alleen krijg het er maar eens uit... Stoomdruk, chemicalien...op een gegeven moment wordt winning van de laatste 1/4 van een olieveld zo duur dat je het niet rendabel is. Daarom laat men zulke velden meestal rusten totdat er betere/betaalbaardere technologische oplossingen zijn het alsnog eruit te krijgen of de olie duur genoeg wordt verder te gaan.

Dat geldt ook voor andere oliewinning zoals uit teerzand of uit kolen. Dat is een veel duurder proces, alleen lonend als de aardolie erg duur wordt.

We zijn pas echt van olie af als brandstof als het blijvend extreem duur wordt voor economieen om te gebruiken. Dat proces komt niet plotseling, steeds duurder wordende olie remt economieen in de groei. Die economieen zullen dan onvermoeibaar gaan zoeken naar andere oplossingen.

Dat is al een beetje gaande nu omdat het bedrijven duidelijk is dat de olie - afhankelijk van de wereldeconomie - toch nooit meer goedkoop zal worden en hun winsten drukt.

Maar op dit moment worden er nog rafinaderijen gesloten omdat ze niet winstgevend zijn. Zoveel olie is er en naar verhouding te weinig vraag. Dat is een tijdelijke situatie vanwege een dipje in de wereldeconomie.

Ook gerommel met olievooraden drijft de prijs op. Het is niet ongewoon om volle tankers enige weken langer op zee te houden om de olieprijs te beinvloeden. Op een gegeven moment toen hier moord en brand werd geschreeuwd om beznineprijzen en olieschaarste vroeg men in Saudie Arabie zich af wat hier in hemelsnaam gaande was....hun opgeslagen voorraden konden ze niet kwijt en hun verkoopprijs daalde erg hard...

Alternatieve energie wordt pas succesvol als het goedkoper wordt dan olie. Greenpeace en milieuorganisaties kunnen pushen wat ze willen, dit is een wereldwijde realiteit. Zij kunnen beter voorop lopen in de ontwikkeling ervan dan tijd, geld en politiek wisselgeld verdoen met 'bewustwording' Maar ja OOK dat is een industrie. Men verdiend geld aan bangmakerij.

Die CO2 emissierechten certificaat opkoop en verkoophandel is ook met recht 'luchthandel' die geen problemen oplost ( verplaats hooguit naar elders in de wereld )maar wel bepaalde mensen de zakken vult.

Maak alternatieve energie goedkoper...en niemand wil olie meer. Olie kan ook naar overvraag zo duur worden dat alternatieve enerige vanzelf goedkoper wordt.

Veel sluwe handelaren ( ook van milieuorganisaties ) profiteren van angst, zaaien het ook om daaruit gewin te bekomen. Regeringen doen het ook in de vorm van hogere belastingen. Soms terecht als iets erg omgevingsvervuilend of gevaarlijk is. Maar meestal om de schatkist te vullen.

Ontwikkelingen in Duitsland met op veel daken electrische panelen zullen wel de zorg zijn van de olie en gas industrie. Gas is natuurlijk ook in veel landen met rotsgrond waar je niet zo makkelijk pijpleidingen legt niet zo vanzelfsprekend als hier, daar gaat ontwikkeling sneller.

Siemens was al electrische bovenleiding aan het testen boven vrachtwagenrijstroken. Die kunnen technisch dus al op stroom rijden, op accu's om de snelweg te verlaten om te laden/lossen. Dat zwaar verkeer is de echte economische slagader natuurlijk. Waneer olie te duur wordt, breken zulke ontwikkelingen door.