17 februari 2007

M'n eigen milieuagenda

Het nieuwste rapport van het IPCC dat op 2 februari j.l. uitkwam laat weinig twijfel bestaan over de ernst van de wereldwijde klimaatveranderingen en dat deze zo goed als zeker door het mensdom worden veroorzaakt.

Aanpassen aan het klimaat en besparen op het energieverbruik is derhalve het parool. Ook de eenvoudige particulier heeft hiervoor mogelijkheden, al zijn deze vaak beperkt door de gegeven omstandigheden.

M'n eigen milieumaatregelen die ik dit jaar neem of overweeg, zijn de volgende:
  1. Planten van 3 bomen in m'n tuin om gazon en border enigszins te beschermen tegen droogte en felle zon. Dit is in januari gebeurd.
  2. Monteren van een roetfilter op m'n bijna 2 jaar oude Corolla Verso. De afspraak hiervoor is al gemaakt en zal eind maart gebeuren, gelijk met de 60.000 km-beurt.
  3. Isoleren van de beganegrondvloer van onze woning door het aanbrengen van een laag polyurethaanschuim tegen de vloer vanuit de kruipruimte. Tevens wil ik laten nagaan of de spouwmuurisolatie kan worden verbeterd. Als dat het geval is wil ik deze ook direct laten uitvoeren, nog voor het stookseizoen 2007/08.
  4. Omvormen van een deel van de twee gazons (samen bijna 400 vierkante meter) in een bloemenweide. Hierover ga ik een voormalige collega raadplegen, een bioloog die ervaring heeft met ecologisch bermbeheer. Als zijn advies hierover gunstig uitpakt, wil ik hiermee dit jaar nog een begin maken.
  5. De CV-ketel vervangen door een thuiscentrale waarmee ook electriciteit kan worden opgewekt. Deze is momenteel volop in ontwikkeling (de eerste praktijkproeven in 1000 huishoudens zijn al aan de gang) en zal naar verwachting in 2008 op de markt komen. Onze huidige HR-ketel is in februari 1990 geplaatst en dus alweer 17 jaar oud. Nadere berekeningen moeten uitwijzen hoeveel rendement deze investering kan opbrengen.
Aanvulling om 17.48 uur:
74 km gefietst.

Geen opmerkingen: