04 februari 2014

Weer fietsen :-)

De ergste winterkou is uit de lucht en de meeste sneeuw weggedooid zodat ik gisteren tegen het einde van de middag weer 'n ommetje kon roeifietsen. Dat was na m'n bezoek aan het Martini ziekenhuis in Groningen waar ik een eerste consult had bij de chirurg.

Het gaat hierbij om de klachten aan de onderkant van m'n sternum (borstbeen) die vanaf eind oktober-begin november 2012, een half jaar na m'n openhartoperatie, opeens optraden en het roeifietsen zo goed als onmogelijk maakten. Die klachten zijn wel minder geworden, maar wegens het slepende karakter ervan wil ik dit goed laten uitzoeken.
Inmiddels zijn er röntgenfoto's genomen en weten we over een week meer. Eerlijk gezegd zou ik er een lief ding voor over hebben als een chirurgische ingreep de oorzaak van m'n klachten kan wegnemen. 'k Ben verknocht aan het roeifietsen zodat ik er veel voor over heb om hiermee zo lang mogelijk door te gaan.

Nuchterheid versus groenwasserij

Groenwasserij -het verkopen van de meest onzinnige zaken als zijnde duurzaam, dus "groen"- loopt al heel lang de spuigaten uit. Bijna iedereen lijkt er belang bij te hebben om zichzelf als "groen" neer te zetten en verklaart van alles en nog wat als knalgroen.
Vooral één grote leugen doet opgeld: namelijk de illusie dat onze consumptiemaatschappij op het huidige welvaartsniveau of hoger kan doorgaan als we maar duurzame energie gebruiken en alles recyclen. Wie iets dieper graaft, ook op internet, leert al gauw de redenen kennen waarom deze modieuze groenwasserij zo misleidend is.

Temidden van alle juichende verhalen in de blogosfeer over e-auto's, e-velomobielen en e-bikes doet het goed om een ontnuchterend verhaal te lezen zoals Ozzie Zehner's "Green Illusions". De hoofdstukken van dat boekje geven een aardig voorproefje van Zehner's aanpak. Heel interessant is ook z'n artikel Unclean at Any Speed.

[Update 'n dag later: 6 februari 2014.
De oudere lezers van dit weblog zullen zich nog wel de opschudding herinneren toen in 1972 "De grenzen aan de groei, rapport van de Club van Rome" verscheen. Inmiddels zijn verschillende updates ervan verschenen, het laatst in 2012 door Jørgen Randers.
Tegen deze achtergrond is het heel interessant hoe mw Gail Tverberg op haar weblog "Our Finite World", in haar posting van vandaag -Limits to Growth: At our doorstep, but not recognized- de huidige wereldwijde malaise beoordeelt.
Een boeiende analyse, zeer, zeer de moeite waard om te lezen!]

4 opmerkingen:

Maarten zei

Op een meer macro-niveau vind ik Exponential Economist Meets Finite Physicist een mooi en elegant opgeschreven aanklacht tegen greenwashing.

Jan Goddemaer zei

Het hele idee erachter is meestal dat we onszelf wat wijs willen maken. Dat is namelijk veel makkelijker dan de levensstandaard veranderen. Ik herinner me Al Gore, die pleitte voor alternatieve energie en ondertussen (de cijfers zijn ooit eens gepubliceerd) massa's energie verstookte. Dat de oplossing bijvoorbeeld niet ligt in elektrische auto's, maar in minder mobiel worden, dat is moeilijker te slikken.
Boeiende lectuur overigens, die links van jou.

Wim Schermer zei

Dag Wijnandt,

Het is niet moeilijk lieden te vinden die de ontwikkelingen op het gebied van o.m. elektrische auto's verdoemen.
Die mensen en hun volgelingen moeten gewoon doorgaan met het verbranden van fossiele energiedragers. Die nemen wel op de koop toe dat de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt. Geen probleem voor ons Nederlanders, wij hebben het geld wel om dijken te verhogen. Wel een probleem voor mensen in gebieden als Bangladesh, India en nog heel wat landen. Die mensen worden het slachtoffer van heftiger klimatologische reacties en verdrinken massaal bij steeds vaker voorkomende overstromingen. Wij veroorzaken het, zij zijn het slachtoffer.

Ik realiseer me wel degelijk dat auto's, ook elektrische, milieuschade opleveren. Toch is het naar mijn mening evident dat als de energie voor een elektrische auto wordt opgewekt met wind, water, of zonne-energie, er geen fossiele grondstoffen hoeven te worden verbrandt. Een accu moet natuurlijk ook worden geproduceerd. Het is dan goed te weten dat de recycling daarvan na 10 of 20 jaar, tussen 96 en 98% herbruikbare grondstoffen oplevert. De accu van een Tesla verliest per jaar minder dan 1,5% van zijn capaciteit. Ook aluminium, een Tesla bestaat voor vrijwel 100% uit aluminium, is volledig recyclebaar.

Zelfs als een Tesla wordt geladen met grijze elektriciteit uit het net, blijft het rendement van een elektromotor zeker 3x zo hoog als een brandstofmotor.
Elektriciteitscentrales hebben een hoger rendement en staan niet midden in de stad. De leefomgeving wordt door verbrandingsmotoren direct aangetast, niet door elektromotoren in elektrische auto's. De huidige Tesla is een dure auto, de volgende generatie kleinere Tesla gaat nog maar een derde kosten.

Ergerlijk is wel dat er op een grote schaal oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van fiscale voordelen door zogenaamde hybride auto's. Dit zijn auto met zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor. De succesvolle Mitsubishi Outlander rijdt maar 35 km op een volle accu. Daar heb je maar weinig aan. Veel Mitsubishi rijders hebben zelfs geen enkele laadvoorziening en laden hun auto helemaal niet op.

Blijft voor mij dat fietsen nog altijd de prettigste manier van vervoer is. Als het even kan ga ik met de Quest. Nog beter voor het milieu en zeker voor het lijf.

Wil je woordverificatie uitzetten Wijnandt? Is heel hinderlijk en eigenlijk niet nodig. Bij mij staat het uit sinds 5-12-2013. Sinds die tijd 20 spamberichten ontvangen.
Ik denk dat ik in het vervolg niet meer reageer op blogs met woordverificatie.

Wijnandt zei

Inmiddels heb ik de woordverificatie uitgezet. 'k Dacht dat-ie niet op mijn weblogje stond, maar als eigenaar van m'n weblog wordt woordverificatie niet aan mij getoond.

'k Verwachtte wel dat je zou opkomen voor de goede kanten van de e-auto :-)
Inderdaad is de milieuschade van de e-auto meerdere malen onderzocht, en daar komt steeds een veel hogere waarde uit dan de e-auto adepten zouden willen. Hierbij wordt natuurlijk de systeemgrens ruimer getrokken dan alleen het daadwerkelijk gebruik van de e-auto, dwz. het afleggen van kilometers. Ook de milieuschade van het produktieproces van de e-auto wordt betrokken bij het onderzoek. Hoe dat in zijn werk gaat kun je lezen in "Hidden Costs of Energy: Unpriced Consequences of Energy Production and Use" (2009). Dit is opgesteld onder auspiciën van de U.S. National Academy of Sciences en is te vinden op www.nap.edu . Voor een goed begrip van het onderwerp zijn vooral hst. 1 en hst. 3 van belang. Een recenter rapport, eveneens van de U.S. National Academy of Sciences, is "Transitions to Alternative Vehicles and Fuels" (2013).

Voor het maken van een e-auto is ook de nodige fossiele energie verbruikt, alleen is dat natuurlijk niet direct zichtbaar tijdens het gebruik van de e-auto. Weliswaar wordt geen fossiele energie verbruikt wanneer de stroom waarmee de e-auto wordt opgeladen opgewekt wordt door windmolens en/of zonnestroompanelen. Voor het maken, installeren en onderhoud van windmolens en zonnestroompanelen is echter wel weer fossiele energie nodig.

(Wegens de niet zo riante "energy returned on energy invested (EROEI)" van windmolens en zonnestroompanelen is het momenteel zelfs niet zeker of deze gemaakt kunnen worden met alleen energie die door windmolens en zonnestroompanelen is opgewekt. Doch dit terzijde.)

Conclusie: ook mensen die in elektrische auto's rijden verbranden daardoor fossiele energiedragers. Die verbranding is wel op andere plaatsen en andere tijden gebeurd.

En ja, fietsen is ook voor mij een voorkeursoptie :-) Vanmiddag was het helder en zonnig winterweer, ideaal voor 'n rondje met de e-Scorpion…