14 september 2013

Andere fietsen en e-watdanook

Andere fietsen

M'n fietsenverzameling heb ik deze zomer grondig moeten herzien zodat deze nu uitsluitend uit ligfietsen bestaat:
roei2wieler THIJS 209
roei3wieler THIJS
HP Velotechnik e-Scorpion fs 26
M'n RANS CF-bikes, de Cruz en de Dynamik Pro, doe ik van de hand. De Dynamik wordt gedemonteerd en  onderdelen ervan worden gebruikt om de mtb van m'n vrouw te opwaarderen. Vooral de hi-tech wielen en de verende voorvork zullen haar SANTOS zo'n anderhalf kilo lichter maken :-) Het frame van de Dynamik zal ik bewaren als aandenken aan m'n CF-periode -waaraan ik trouwens heel leuke herinneringen heb!- en wordt opgehangen in onze autogarage of fietsenberging. Ook de Cruz, voorzien van een voortreffelijke Sunstar ondersteuning en met een zeer hoogwaardige en kostbare afmontage, zal het veld moeten ruimen, al weet ik nog niet hoe.

'k Moet wel bekennen dat het mij aan het hart gaat dat ik niet meer kan mountainbiken. Snel raggen over smalle bospaadjes -natuurlijk voorzover m'n leeftijd en conditie dat toelieten- was altijd een feest :-))

Ik proefde dat gemis vooral toen wij tijdens onze nazomer-week in Beieren op ons gemak wat rondscharrelden tussen Kloster Schäftlarn, Straßlach en Grünwald en de vlotten bekeken die vanuit Wolfratshausen het Isarkanal afvoeren en bij Mühltal 18 m naar beneden gingen via een hellingbaan van 345 m lang. Fietsen is populairder geworden in Duitsland. Het was daar veel drukker met fietsers -meestal mountainbikers en wat racefietsers- dan 3 jaar geleden. Gelukkig voelde ik mij met m'n e-Scorpion niet helemaal verdwaald tussen die gasten…

e-Watdanook

'k Was al i-bejaarde, maar met m'n elektrisch ondersteunde fietsen hoor ik nu ook bij de club van e-bejaarden :-\
De e-categorie van wat dan ook houdt de gemoederen van het publiek danig bezig, dus ook van fietsers. Af en toe lijkt tussen fietsers zelfs een richtingenstrijd tussen puristen en rekkelijken te ontstaan, maar die heeft zich gelukkig niet echt doorgezet. Een genuanceerde kijk op dit onderwerp lijkt zich te ontwikkelen. Een sobere toepassing van e-ondersteuning is in bepaalde gevallen buitengewoon nuttig en een zinvolle uitbreiding van de reeds beschikbare mobiliteitsalternatieven. Waar het gaat om alleen maar het beleven van de snelheidsroes en/of het meeslepen van allerlei comfortabele zaken in voertuigen van 1000 kg of meer, is al gauw sprake van een kritische benadering.

Als het gaat om het handhaven of zelfs uitbreiden van het huidige kwalitatieve en kwantitatieve niveau van mobiliteit en het omzeilen van de milieubezwaren en de toekomstige olieschaarste, is e-watdanook een schoolvoorbeeld van het "vicious circle principle" van Craig Dilworth.  In het kort komt dit principe hierop neer dat elke geslaagde poging om schaarste van voedsel, water, grond- en hulpstoffen en voorzieningen op te heffen, gegarandeerd tot gevolg heeft dat er nieuwe schaarstes ontstaan die op hun beurt weer om oplossingen schreeuwen. Immers, zolang deze keten van gebeurtenissen met succes kan worden voortgezet zal het mensdom in tal en last toenemen en schaarstes steeds weer optreden. Het mensdom heeft namelijk geen ingebouwde biologische en/of culturele remmen (meer) op de voortplantingsdrift.

Heel aardig is het verschil in deze benaderingen te zien in E-Freeway, het energievraagstuk. Quezzzt heeft een blind vertrouwen in technische oplossingen, terwijl Theo van Goor zich al bewust lijkt van die doodlopende weg.

[Update:] Direct nadat ik deze posting op m'n weblog had gezet, kreeg ik dit onder ogen:
Red onze kinderen: kunstenares Tinkebell laat zich steriliseren.

4 opmerkingen:

Quezzzt zei

Quezzzt ziet in ieder geval onder ogen dat energieonafhankelijkheid en schonere energie in ieder geval een stuk wenselijker is dan wat nu gangbaar is.

Wat er ook komt, het is een evolutie en je kunt beter evolueren in een wenselijker richting dan iedereen te vergiftigen met fijnstof, roet en PAK's. En even verderop met SARIN.

En mocht je menen dat de mens een plaag is die hoe dan ook in de problemen komt, begin vooral bij jezelf met de oplossing !

Quezzzt zei

En aangaande oprakende fosfaten :

Gentechnologie/gengewassen. Het valt vast wel binnen de mogelijkheden gewassen te laten groeien zonder kunstmest of zonder fosfaten.

Trouwens terugwinning/recycling schijnt ook nog te kunnen.....

Voor diegenen die in stress raken van soortvreemde bijv kreeftgenen in je groente : wat denk je dat er in je maag gebeurd als je kreeft met groente hebt gegeten ??

Mick zei

Je " e-watdanook" doet me sterk denken aan de manier waarop ik op het werk aan de kantinetafel een collega met elektrische trapondersteuning id maling neem af en toe.
Ik veins dan onbenul en zeg iets van "Ben je weer op die fiets met elektrische ehhh deken?". En heb dan altijd de lachers op m'n hand.
De eerste keer kreeg hij er zelfs een rood hoofd bij :)!

Willem zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.