02 februari 2011

Schoothondje.nl - 2

We hebben ons weer laten kennen :-(
[Disclaimer: 'k Ga er wèl van uit dat de desbetreffende krantenberichten juist zijn…]

1.
De vorige minister van L&V bleek een geheime agenda te hebben: het bevorderen van de zakelijke belangen van de VS door te pleiten voor het vrijgeven van de Europese markt voor gengewassen. Europese en nationale belangen stonden niet voorop.

2.
De handelwijze van onze buitenland-minister Rosenthal in de zaak Zahra Bahrami is stuitend in z'n domheid: eerst keurig aan de VS vragen of het vliegtuigje van de Iraanse minister op Schiphol wel mocht worden bijgetankt. En vervolgens dat bijtanken weigeren ondanks het voor meerdere interpretaties vatbare antwoord van die VS-vertegenwoordiger.

Niet alleen werd hiermee de kans om in een rechtstreeks gesprek te kunnen pleiten voor Zahra Bahrami om zeep geholpen, maar werden de Iraanse gevoelens dermate geschoffeerd, dat men misschien wel een zekere genoegdoening vond in de executie van Bahrami.

3.
En nog steeds als een hondje achter de VS aan lopen als het om die uitzichtloze oorlog in Afghanistan gaat. Die lachwekkende schijnvertoning in de 2e Kamer, waarin GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap accoord ging met de politiemissie naar Afghanistan. Dit na het ontlokken van waardeloze, want uiteindelijk ineffectieve, toezeggingen aan het kabinet.

Een slechte imitatie van Pontius Pilatus!

1 opmerking:

Mick zei

Hoi Wijnandt,

Jouw naam ook id 2'pers. enkelvoud, net als 'Rembrandt' hé?
Zouden er ook lelijke Iraanse vrouwen bestaan? Ik heb ze nooit ontmoet.
Bij ons werkte zelfs zo'n parel (uitzendkrachte)die zonder blikken of blozen verklaarde "niet gelovig" te zijn...
Geweldig dappere mensen!

Mvg Mick