25 december 2008

Met de hakken over de sloot

Aangespoord door berichten over het komende koude weer heb ik de laatste dagen braaf m'n trainingsrondjes geroetst. Af en toe was het wel èrg zompig en donker weer... Dat zullen we voorlopig gelukkig niet meer hebben als we de weermannen en -vrouwen mogen geloven :-)

Gisteren stond bij thuiskomst de ODO op 10.008 km. Gemiddeld dus 2000 km per jaar in die 5 jaar dat ik m'n hooggewaardeerde Thijs 222 Revolver bezit.

M'n roets is de ligfiets die ik het langste heb gehad. Andere ligfietsen heb ik meestal eerder ingeruild voor wat anders wat op dat moment aantrekkelijker leek. Ook een eenvoudige (lig)fietser als ik heeft te maken met een veranderende smaak.

Op 'n gegeven moment kwam een element van noodzaak in m'n keuzes; in september 2004 schreef ik op m'n website:


Zomer 2003 vernam ik dat ik een ongeneeslijke aandoening heb. Met medicijnen kan de verdere voortgang van deze aandoening voorlopig worden stilgezet. Deze medicijnen hebben enkele ingrijpende bijwerkingen, maar daar valt mee te leven.
Een belangrijke bezigheid is nu het handhaven van mijn lichamelijke conditie: een goede conditie helpt namelijk om de medicatie goed te doorstaan, en dat heeft gevolgen gehad voor mijn fiets- en andere sportieve bezigheden.
Mijn laatste "gewone"ligfiets, de Optima Cobra, heb ik eind 2003 vervangen door een THYS 222 CVT roeifiets. Hiermee kan ik met relatief weinig tijdsbeslag mijn algehele lichamelijke conditie goed op peil houden, dit wegens het lichamelijk intensieve karakter van deze manier van voortbewegen. De afgelopen jaren had ik namelijk al ervaren dat roeien op de Concept2 indoor rower een heel plezierige en effectieve training is, dus deze twee activiteiten sluiten goed op elkaar aan.

't Is een heel, heel goede keus geweest, dat roeifietsen...

Geen opmerkingen: