09 juni 2011

Fietskm's in mei en zink-suppletie

Het straatwerk om ons huis heeft mij de afgelopen weken flink in beslag genomen, en van fietsen is niet veel terecht gekomen: 290 km op de roei2wieler en 34 km op de CF-mtb, totaal een luizige 324 km. Gelukkig werd dit gebrek aan inspanning op de roeifiets ruimschoots gecompenseerd door inspanningen rondom huis, zoals rommel opruimen, voorbereidend snoeiwerk doen, zand invegen, en overig werk dat door 'n ongeschoolde stratenmakershandlanger kan worden gedaan.

En natuurlijk moesten van tijd tot tijd wat organisatorische en logistieke oneffenheden worden gladgestreken en de buren worden verzoend met de gang van zaken ;-)  En nadat al het werk was afgerond en de laatste materialen waren opgeruimd, hebben wij de buren een bloemetje aangeboden als compensatie voor de soms aanmerkelijke maar onvermijdelijke hinder.

Zink-suppletie
'k Slik nu alweer 3 maanden extra zink. De laatste maand was de extra inname 30 mg zink (berekend als elementair zink) per dag, verdeeld over de dag vanaf het ontbijt tot aan het slapen gaan.

De effecten zijn hoogst opmerkelijk: 'n betere conditie en sterkere spieren, betere stofwisseling en sterkere vingernagels. De betere conditie is op veel manieren te merken: zo heb ik ook 's avonds meer energie en val ik niet al om 9 uur 's avonds achter de krant in slaap.

Natuurlijk is heel veel op internet te vinden over het effect van het sporenelement zink in het menselijk lichaam. Beperken we ons tot de serieuze bronnen, dan valt op dat je van zink gauw teveel kunt binnen krijgen: 100 mg/dag of meer leidt tot soms opmerkelijk ongunstige effecten. Echter, tot zo'n 40 mg/dag hoeven volwassenen in de regel niet bevreesd te zijn voor ongunstige effecten. Maar voorzichtigheid blijft geboden!

Voedingssupplementen zijn een goudmijn voor fabrikanten en verkopers. 'k Heb ontdekt dat door aanschaf van de Unizink 50 zinktabletten (gefabriceerd door Köhler Pharma GmbH) bij de Duitse internetapotheek Eurapon de kosten van zinksuppletie al gauw kunnen verminderen tot de helft van wat in Nederland verkrijgbare zinktabletten kosten.

De boosdoener gevonden? Zink en ACE-remmers [Update 10 juni]
Op meerdere internetsites -klik hier voor een voorbeeld- wordt gemeld dat ACE-remmers -een groep medicijnen die worden gebruikt ter behandeling/verlichting van hartaandoeningen- het zinkgehalte in het bloed verminderen. Ik gebruik de ACE-remmer Ramipril al 2 à 3 jaar; dit zou een verklaring kunnen zijn voor het optreden van mijn aan zinkdeficiëntie gerelateerde klachten van de laatste paar jaar.

Geen opmerkingen: