26 februari 2010

Hoe staat het met Uw conditie ? (Pé Koomen)

Tot m'n stomme verbazing heb ik deze februarimaand=sneeuwmaand -vooral in Oost-Groningen!- op m'n roei3wieler maar liefst 239 km bij elkaar gesprokkeld [update: hierbij zijn meegerekend de 44 km die ik morgen nog zal roetsen]. Met genoeg ritjes van 10, 15 of 25 km kom je klaarblijkelijk een heel eind :-)

Ondanks de weinige roeifietskm's in januari+februari (339 km) heb ik het gevoel dat ik tot nog toe de winter redelijk ben doorgekomen: niet al te veel conditieverlies en een lenig lijf (in ieder geval voor een 71-jarige…).

Natuurlijk zijn die 340 km in 2 maanden niet voldoende voor een prima lichamelijke conditie. Daarvoor moet ik meer km's roetsen: minimaal 105-150 km per week (450-600 km per maand), bijv. 3 à 4 tochtjes per week van 35 km. Dat is goed te doen, gegeven dat ik meer te doen heb: huis en tuin onderhouden en m'n …ahum… intellectuele werk. Soms gooit het weer roet in het eten, of een overmaat aan sociale verplichtingen (hoewel ik altijd probeer om die te spreiden).

Gelukkig is roeifietsen een intensieve en veelzijdige workout zodat m'n minimale inspannings'verplichting' van 105-150 km per week een prima conditie oplevert: 'k voel mij energiek en levenslustig, heb geen last van lichamelijk vermoeid raken door m'n werk in en om huis en door de zondagse activiteiten samen met m'n vrouw.

Het Latijnse citaat "Mens sana in corpore sano" (een gezonde geest in een gezond lichaam) kan worden opgevat als een aansporing om een goede balans te vinden tussen lichaam en geest. Ook ik heb de ervaring dat alleen sport niet genoeg is om mij goed te voelen. Intellectuele inspanning, dwz. hard en geconcentreerd denkwerk, is voor mij onmisbaar gebleken. Na m'n pensionering heb ik op dat vlak verschillende dingen gedaan, maar die vond ik niet interessant genoeg om er lang mee door te willen gaan.

Het zou te ver gaan om hier uit de doeken te doen waarom ik kort geleden weer in de wiskunde ben gedoken. 'k Wil volstaan met de opmerking dat ik voorlopig genoeg heb van populariserende uiteenzettingen over natuurkundige onderwerpen en nu het mathematische hoe en waarom daarvan wil proberen te begrijpen.

Ook zou het te ver gaan om hier uit te leggen waarom ik meer wil begrijpen van vooral de geometrische algebra (GA). Voor wie een indruk wil krijgen waar GA over gaat, kan een blik werpen op de Ørstedlezing van 2002 door David Hestenes (.pdf-document) en op de discussie "Hestenes' Geometric Algebra. What good is it?" op het Physics Forums. Vooral de reactie van 'laserblue' is informatief.

Het is wellicht aardig om te weten dat deze ontboezemingen het regelrechte gevolg zijn van de vraag in de titel van Pé Koomen's bericht op 23 februari j.l..

Wordt waarschijnlijk vervolgd…

Geen opmerkingen: